ForsideEmnerVesthimmerlands Kommune

EMNE – Vesthimmerlands Kommune

Der tegner sig et billede af Farsøs nye byudviklingsplan

FARSØ: Efterårets temamøder i Bykontoret i Farsø Rådhuscenter og rundt i Farsø har givet mange gode idéer til Farsøs udvikling, og der tegn...

Borgermøde om alternative varmeløsninger

VESTHIMMERLAND: Som bekendt har Regeringen besluttet, at gas- og oliefyr skal udfases, og så mange husstande som muligt skal kobles på fjer...

Rasmus Vetter valgt til ny formand for Beskæftigelsesudvalget

VESTHIMMERLAND: Som nyvalgt medlem af Folketinget valgte Theresa Berg Andersen (SF) pr. 1. december 2022 at udtræde af Byrådet i Vesthimmer...

Kommunen vil have ladestandere ved administrationsbygninger og havne

VESTHIMMERLAND: Tilbage i 2017 installerede Vesthimmerlands Kommune i samarbejde med Energistyrelsen seks ladestandere til el-biler fordelt...

Kommunen ønsker vejen Bystrupparken ændret til offentlig vej

FARSØ: Det nye sundhedshus i Farsø, som lige nu er ved at blive opført, er beliggende med adgang til Bystrupparken. Derfor mener Vesthim...

Byrådet kommer til at beskæftige sig med struktur

VESTHIMMERLAND: I en facebook video, der blev lagt på mellem jul og nytår, fortæller Vesthimmerlands borgmester Per Bach Laursen bl.a. om d...

Versalift lægger lokaler til åbning af Kulturugen 2023

FARSØ: Efter rotationsprincippet, bliver det i 2023 Farsø der bliver vært for åbningen af Vesthimmerlands Kommunes Kulturuge. Kulturugen...

Borgermøde om alternative varmeløsninger

VESTHIMMERLAND: Som bekendt har Regeringen besluttet, at gas- og oliefyr skal udfases, og så mange husstande som muligt skal kobles på fjer...

Nytårshilsen

fra Per Bach Laursen, borgmester Vesthimmerlands Kommune Her ved årets udgang vil jeg gerne sende en nytårshilsen til alle i Vesthimmerl...

Klimaudvalgets ordførerskaber er på plads

VESTHIMMERLAND: I sommers fik Vesthimmerlands Kommune et nyt politisk Klimaudvalg – nu er udvalgets ordførerskaber på plads for denne byråd...

Kystsikring, masteskur og oplæggerplads kan gå i gang

HVALPSUND: 10 år har planerne for et nyt område nord for lystbådehavnen i Hvalpsund været undervejs. På Byrådsmødet i sidste uge, hvor e...

Dannebrogsordenens Ridderkors til Kirsten og Doris

VESTHIMMERLAND: Her til eftermiddag i forbindelse med årets sidste byrådsmøde, blev der uddelt medaljer af den fornemme slags, nemlig Danne...

Masteskur og bådoplagsplads kan anlægges hvis pengene passer

HVALPSUND: Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med rådgivere og det kommende områdes brugere, udarbejdet en situationsplan nord for ly...

Nu kan LabLand sætte sig til tegnebordet

FARSØ: Efter tre onsdage med et maratonprogram af møder med borgere, foreninger, handel og erhverv og andre aktører i bykontoret i Farsø Rå...

Tre modtagere af handicapprisen

VESTHIMMERLAND: I dag var der overrækkelse af Vesthimmerland handicapråds handicappris 2022 i Byrådssalen. Der var ikke kun en pris, men...

Ungdomsklubber udvider med eftermiddagsåbning

VESTHIMMERLAND: Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune har netop bevilliget kr. 225.000 så kommunens fem ungdomsklubber kan udvid...

Udvalg tager fat på skole- og dagtilbud strukturdebat

VESTHIMMERLAND: Af budgetaftalen for 2023 i Vesthimmerlands Kommune fremgår følgende: "På baggrund af de demografiske udfordringer skal all...

Borgere orienteres lige nu om Vesthimmerlands varmeplan

VESTHIMMERLAND: Med regeringsaftalen "Danmark kan mere II" fra april 2022, der går på at Danmark skal frigøre sig af afhængigheden af ru...

De gode input er nu høstet til Farsø’s byudviklingsplan

FARSØ: Arbejdet med byudviklingsplanen for Farsø er godt i gang. I dag afholdes de sidste temamøderI dag onsdag, afholdes den sidste ræk...

Plejen af vore ældre medborgere

VESTHIMMERLAND: Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune følger den udførte pleje på kommunens plejecentre og plejen i borgernes eget hjem - al...

Kommunen har solgt Marinagrunden

HVALPSUND: Fjordvej 18 – bedre kendt som Marinagrunden, er solgt af Vesthimmerlands Kommune. Grunden inkl. bygning har været i budrunde, hv...

HimmerLand har indgået virksomhedscentersaftale med kommunen

GATTEN: HimmerLand har indgået virksomhedscenteraftale med Vesthimmerlands Kommune. Samarbejdet skal hjælpe endnu flere mennesker, der ikke...