ForsideEmnerHolme

EMNE – holme

Byrådet giver grønt lys for vindmøller og solceller ved Svoldrup Kær

HOLME: Det nærmer sig to år siden at Vesthimmerlands Kommune modtog en ansøgning fra firmaet Wind Estate på opstilling af vindmøller og sol...

Ny klimaaftale bestemmer rammer for energiområde i Svoldrup Kær

HOLME: Den 12. december præsenterede Regeringen en ny klimaftale. På den baggrund udsatte Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommun...

EU– midler til udviklingsprojekt i Holme

HOLME: EU's Fond for Retfærdig Omstilling støtter Vesthimmmerlands Biogas og ejer BioCirc med 33. mio. kr. til opbygningen af et såkaldt HT...

Kommunen siger i første omgang nej til udvidelse af biogasanlæg

HOLME: For kort tid siden modtog Vesthimmerlands Kommune en ansøgning fra Vesthimmerlands Biogas om en betragtelig udvidelse af anlægget i ...

Rally tog afstikker til Holme og Farsø

FARSØ/ HOLME: Det traditionsrige Herregårdsløb, som er rallykørsel, blev i dag lørdag afviklet af Motorsport Nordjylland med seks hastighed...

Vindmølle og solcelleprojekt i Svoldrup Kær sendes i fornyet høring

SVOLDRUP/HOLME: Høringssvar omkring drikkevandsinteresser og et for dominerede solcelleanlæg sender nu Wind Estates projekt omkring opsætte...

Farsø Varmeværk og BioCirc Group indgår samarbejde

FARSØ/HOLME: Farsø Varmeværk a.m.b.a og BioCirc Group udtrykker deres fælles intention om at indgå i et samarbejde for at udforske synergie...

BioCirc afholder borgermøde

FARSØ: For 2 uger siden var det Wind Estate der holdt borgermøde om deres planer om vindmøller og solceller i Holme. I aften er det BioCirc...

Ca. 250 mødte frem til borgermøde om flere møller og solceller i Svoldrup Kær

FARSØ: Her til aften, havde firmaet Wind Estate inviteret til borgermøde, vedrørende deres projekt omkring opsætning af seks vindmøller og ...

Store visioner for Energiø Svoldrup Kær    

SVOLDRUP KÆR: De to firmaer Wind Estate og BioCirc har i den grad lagt billet ind på ”Svoldrup Kær”, som er det ene af to potentielle areal...

Byrådet sender første store solcelle og vindmølleprojekt i Holme i høring

HOLME: For mindre end et år siden var et kombineret solcelle og vindmølleanlæg i Holme, der bemærkelsesværdigt går under Svoldrup Kær, i fo...

Visualiseringer mangler for solcellepark i Holme 

HOLME: Som nævnt i sidste uges avis, har Teknik- og Miljøudvalget haft det kombinerede solcelle og vindmølleprojekt ved Svoldrup Kær, indse...

Kombineret vindmølle og solcelleprojekt klar til offentlig høring

SVOLDRUP/HOLME: Den 17. august 2022 igangsatte Vesthimmerlands Kommunes økonomiudvalg planlægningen for et kombineret solcelle og vindmølle...

Et dilemma ved Svoldrup Kær

HOLME: Som tidligere beskrevet her i avisen modtog Vesthimmerlands Kommune i foråret en konkret ansøgning på et kombineret vindmølle og sol...

Grøn milliard-investering på vej i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND/HOLME: Virksomheden BioCirc vil opføre to cirkulære bioøkonomiske klynger i Vesthimmerland, der vil skabe over 150 grønne ar...

Erhvervsprismodtager kan forsyne 17.000-18.000 husstande med naturgas

HOLME: Vesthimmerlands Biogas i Holme uden for Farsø kunne åbne for gashanen for første gang den 14. august 2020, hvor borgmester Per Bach ...

Biogasanlæg kan udvide, men ikke før der er styr på lugten

HOLME: Det er kort og godt det at Byrådet i sidste uge stemte for. Vesthimmerland Biogas A/S har søgt om lov til at udvide anlægget i H...

Biogasanlæg går teknikken igennem

HOLME: Som beskrevet i sidste uges avis, så har Vesthimmerlands Biogas haft to uheldige omstændigheder med en tank på anlægget.   -En t...

To uheldige uger for biogasanlæg

HOLME: Ad to gange i løbet af de seneste to uger har overtryk i nogle af de betontanke, som er en del af processen i at transformere gylle o...

Driftsforstyrrelser på biogasanlæg har givet lugtgener for naboer

HOLME: På et borgermøde om en ny lokalplan for området omkring Vesthimmerlands Biogas A/S i Holme, afholdt den 12. august kom det til udtryk...

Vesthimmerland Biogas ønsker at udvide anlægget

HOLME: Vesthimmerland Biogas, der er i dialog med Vesthimmerlands Kommune om en udvidelse af biogasanlægget i Holme, har indledt et samarbej...

Biogas anlæg vil bruge slagteriaffald i biogasproduktion

HOLME: Vesthimmerlands Biogas har indsendt en ansøgning til Vesthimmerlands Kommune om forøget brug af animalske biprodukter(slagteriaffald)...