ForsideEmnerHolme

EMNE – holme

Et dilemma ved Svoldrup Kær

HOLME: Som tidligere beskrevet her i avisen modtog Vesthimmerlands Kommune i foråret en konkret ansøgning på et kombineret vindmølle og sol...

Grøn milliard-investering på vej i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND/HOLME: Virksomheden BioCirc vil opføre to cirkulære bioøkonomiske klynger i Vesthimmerland, der vil skabe over 150 grønne ar...

Erhvervsprismodtager kan forsyne 17.000-18.000 husstande med naturgas

HOLME: Vesthimmerlands Biogas i Holme uden for Farsø kunne åbne for gashanen for første gang den 14. august 2020, hvor borgmester Per Bach ...

Biogasanlæg kan udvide, men ikke før der er styr på lugten

HOLME: Det er kort og godt det at Byrådet i sidste uge stemte for. Vesthimmerland Biogas A/S har søgt om lov til at udvide anlægget i H...

Biogasanlæg går teknikken igennem

HOLME: Som beskrevet i sidste uges avis, så har Vesthimmerlands Biogas haft to uheldige omstændigheder med en tank på anlægget.   -En t...

To uheldige uger for biogasanlæg

HOLME: Ad to gange i løbet af de seneste to uger har overtryk i nogle af de betontanke, som er en del af processen i at transformere gylle o...

Driftsforstyrrelser på biogasanlæg har givet lugtgener for naboer

HOLME: På et borgermøde om en ny lokalplan for området omkring Vesthimmerlands Biogas A/S i Holme, afholdt den 12. august kom det til udtryk...

Vesthimmerland Biogas ønsker at udvide anlægget

HOLME: Vesthimmerland Biogas, der er i dialog med Vesthimmerlands Kommune om en udvidelse af biogasanlægget i Holme, har indledt et samarbej...

Biogas anlæg vil bruge slagteriaffald i biogasproduktion

HOLME: Vesthimmerlands Biogas har indsendt en ansøgning til Vesthimmerlands Kommune om forøget brug af animalske biprodukter(slagteriaffald)...

Biogas hanen er åbnet

HOLME: I dag blev hanen åbnet på Vesthimmerlands Biogas i Holme. Dermed forsyner anlægget nu det nationale naturgasnet. Det var samarbe...

Biogasanlæg sættes i drift 1. juli – FOTOS

HOLME: Det nye biogasanlæg i Holme er godt på vej til at færdigt. Planen er i hvert fald at det skal være klar til at modtage de første leve...

4,2 km biogasledning etableres fra Holme til Farsø

HOLME/FARSØ: Vesthimmerlands Biogas ApS er ved, at etablere et biogasanlæg på Holmevej. Anlægget vil hovedsageligt omsætte lokale vegetabils...

Første spadestik taget til biogasanlæg i Holme

HOLME: Der har i et stykke tid ikke været nyt vedrørende projekt biogasanlæg i Holme. Et projekt som for et år siden gav store proteste...

Grønt lys til biogasanlæg i Holme

HOLME: Etableringen af et omdiskuteret biogasanlæg i Holme forventes nu at få grønt lys af Vesthimmerlands Kommune.  Forslag til plangr...

Biogasanlæg sendes ud i endelig høring

HOLME: I torsdags vedtog Byrådet at sende et kommuneplantillæg og et lokalplantillæg for opførelsen af et biogasanlæg på Holmevej 98 ud i en...

Planlægning for biogasanlæg går videre

HOLME: Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune er indstillet på at sætte gang i det videre planarbejde omkring et biogasanlæg på Holmevej ...

Skepsis overfor biogasanlæg

HAUBRO: Som det er bekendt her fra avisens spalter, er der delte meninger om anlæggelsen af et påtænkt biogasanlæg i Holme. På baggrund...

Modstand mod biogas anlæg

HOLME: Som det fremgår af et læserbrev fra beboere i Holme er der stor modstand imod det biogasanlæg som Vesthimmerlands Biogas Aps har ønsk...

Ulven er set ved Holme

Af_Jens Fragtrup Holmevej 96, Lana Madsen Holmevej 90, Jan Madsen Holmevej 90, Lone Nielsen Holmevej 69, Mona Andersen Holmevej 63, Karsten ...

Planlagt biogasanlæg flytter adresse

HOLME: Fra den 14. juni til den 12. juli blev der afholdt fordebat med henblik på planerne om at etablere et biogasanlæg ved Holmevej 78. ...

Planer for biogasanlæg i Holme går videre

HOLME: Som tidligere beskrevet her i avisen er en investorgruppe (Vesthimmerlands Biogasanlæg ApS)interesseret i at etablere et biogasanlæg ...

Biogasanlæg i Holme

Af: Mona Andersen og Karsten Færk Larsen, Holmevej 63, Farsø Oplysning til Svend Erik Olesen som i sidste uge skrev et læsebrev i Farsø...