ForsideEmnerVesthimmerlands Forsyning

EMNE – Vesthimmerlands Forsyning

Ændringer på storskraldsordningen

VESTHIMMERLAND: I forbindelse med igangsætning af den nye affaldsordning 1. januar 2023 er der også sket ændringer m.h.t storskrald. Ænd...

Kogeanbefaling ophævet i Gatten

GATTEN: I en hel uge har der været kogeanbefaling af drikkevandet fra Gatten Vandværk efter fund af colibakterier. I dag kunne Vesthimme...

Drikkevandet skal koges fra Gatten Vandværk

GATTEN: I lørdags kom der påbud om at koge drikkevandet fra Gatten Vandværk, der dækker Gatten by og opland.. Det skyldes, at laboratoriemå...

Har du husket påsætte de nye klistermærker på dine affaldscontainere?

VESTHIMMERLAND: Den 1. januar trådte en ny affaldssortering i kraft, hvor de Vesthimmerlandske husstande i første omgang skal gå fra sorter...

Lær de nye affaldstyper at kende

VESTHIMMERLAND: Den 1. januar 2023 starter den nye affaldssortering i Vesthimmerland. I disse uger sender Vesthimmerlands Forsyning en info...

Affaldsgebyret stiger med kr. 425 kroner pr. husstand fra nytår

VESTHIMMERLAND: Flere ting spiller ind. Ny affaldsordning, dyrere brændstof og en stigende inflation så alt generelt stiger. Det får hussta...

Nu skal vi snart sortere mere og bedre

VESTHIMMERLAND: Når de nye affaldsordninger går i gang til januar 2023, handler det om at flytte store mængder affald ud af de danske forbr...

Stigende affaldsgebyr sendes til hjørne

VESTHIMMERLAND: I sidste uge havde Teknik- og Miljøudvalget affaldsgebyret for 2023 fra Vesthimmerlands Forsyning til behandling. Ny ind...

Vesthimmerlands Forsyning har fået nye bestyrelsesmedlemmer

VESTHIMMERLAND: Den 23. maj 2022 mødte de nye bestyrelsesmedlemmer for Vesthimmerlands Forsyning hinanden på hovedkontoret i Oudrup. Her bl...

Stort og småt brændbart lukker og slukker

VESTHIMMERLAND: Den 1. februar 2022 er det slut med at bruge de populære containere til stort og småt brændbart på genbrugspladsen. I stede...

Forsyning har strategi for de næste fire år

VESTHIMMERLAND: Forleden blev en ny strategi præsenteret for de 80 medarbejdere i Vesthimmerlands Forsyning. Strategien har fokus på en...

Svar på læserbrev vedr. tilbygning til eksisterende administrationsbygning i Oudrup

Af: Bestyrelsen for Vesthimmerlands Forsyning, Generalforsamlingsvalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Kære Kirsten Moesgaar...

Ny affaldsindsamling giver spørgsmål

VESTHIMMERLAND: Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal kommunerne i Danmark fremadrettet indsamle 10 fraktioner husstandsnært ved alle hu...

Først indsamling af 10 fraktioner affald fra 2023

VESTHIMMERLAND: En national affaldsplan for cirkulær økonomi havde sat en frist til 1. juli 2021 for implementering af en ny husstandsnær in...

Flamingo til genanvendelse

VESTHIMMERLAND: Midt i en mørk tid kan Vesthimmerlands Forsyning heldigvis annoncere en lille solstrålehistorie. På genbrugspladserne e...

Sommerhuse i Hvalpsund skal kloakeres

HVALPSUND: Lige nu kloaksepareres der i byerne Aalestrup og Overlade.  Men nu tages der også fat på kloakering af sommerhuse nærmere be...

Miljødiesel får affaldsgebyr til at stige i 2021

VESTHIMMERLAND: I 2021 skal Renovests skraldebiler til at overgå til at anvende 100% miljødiesel. Dette vil reducere Renovest’ CO2-udledning...

Skraldeskolen genåbner – med fart på

VESTHIMMERLAND: I starten af marts blev Isa Rom Andersen ansat som formidler og underviser i Skraldeskolen under Vesthimmerlands Forsyning. ...

Takster på affald og vand stiger

VESTHIMMERLAND: Taksterne for affaldshåndtering og for vandafledning stiger i 2020 Takster for affaldshåndtering stiger cirka 20%For la...

Affaldsgebyr stiger med 440-457 kr. pr. husstand i 2020

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Forsynings budgetudkast for 2020 indeholder i forhold til 2019 en stigning på ca. 3,6 mio. kr. i udgifterne ...

Nye skilte – bedre affaldssortering

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Forsyning har nu gjort det endnu lettere for dig at aflevere affald på kommunens genbrugspladser. Der e...

Serviceledere på kursus i affaldssortering

VESTHIMMERLAND: 26 tekniske serviceledere fra kommunens skoler, plejehjem og rådhuse har netop været på et skræddersyet affaldsforløb hos Ve...