test
ForsideEmnerAffald

EMNE – affald

150 tons mad- og drikkekartoner er sendt til genanvendelse

VESTHIMMERLAND: I løbet af indkøringsåret 2023 blev der sendt 150 tons mad- og drikkekartoner til genanvendelse. -Et resultat der oversk...

Planlagte ændringer på Storskrald er nu en realitet

VESTHIMMERLAND: Den 2. januar 2024 træder en ændring vedr. afhentning at storskrald i kraft. Storskraldsordningen er således ændret fra ...

Borgene har vænnet sig indsamling af madaffald

VESTHIMMERLAND: Indsamling af madaffald har udviklet sig stabilt siden begyndelsen af året, hvor den nye affaldsordning i Vesthimmerland tr...

Affaldstakster stiger igen for visse boliger

VESTHIMMERLAND: Hvert år på denne tid har Vesthimmerlands Forsyning sine takster for affaldsgebyr til godkendelse i Byrådet. Således på ...

Nu bliver det lettere for personer med et synshandicap at affaldssortere

VESTHIMMERLAND: Bor du i Vesthimmerland og har et synshandicap, kan du fremover kontakte Vesthimmerlands Forsyning og bede om at få påsat t...

Forsyning ønsker at afskaffe glasigloer

VESTHIMMERLAND: Alle husstande har fået sin container eller affaldsø til indsamling af glas. Derfor er mængderne af glas i de 65 glasigloer...

Ét år uden ”stort og småt brændbart” – Kan det overhovedet betale sig?

VESTHIMMERLAND: For et år siden lukkede ”stort og småt brændbart” på alle genbrugspladserne i Vesthimmerland. I stedet kom der en contai...

Ændringer på storskraldsordningen

VESTHIMMERLAND: I forbindelse med igangsætning af den nye affaldsordning 1. januar 2023 er der også sket ændringer m.h.t storskrald. Ænd...

Nu skal vi snart sortere mere og bedre

VESTHIMMERLAND: Når de nye affaldsordninger går i gang til januar 2023, handler det om at flytte store mængder affald ud af de danske forbr...

Ny affaldsindsamling giver spørgsmål

VESTHIMMERLAND: Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal kommunerne i Danmark fremadrettet indsamle 10 fraktioner husstandsnært ved alle hu...

Først indsamling af 10 fraktioner affald fra 2023

VESTHIMMERLAND: En national affaldsplan for cirkulær økonomi havde sat en frist til 1. juli 2021 for implementering af en ny husstandsnær in...

Takster på affald og vand stiger

VESTHIMMERLAND: Taksterne for affaldshåndtering og for vandafledning stiger i 2020 Takster for affaldshåndtering stiger cirka 20%For la...

Affaldsgebyr stiger med 440-457 kr. pr. husstand i 2020

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Forsynings budgetudkast for 2020 indeholder i forhold til 2019 en stigning på ca. 3,6 mio. kr. i udgifterne ...

Hej Farsø – er I der?

Af: Jørgen Højrup Jensen, Formand Farsø Handelsstandsforening En dag i sidste uge kom Jytte Kjærgaard og Esther Torp ind til mig i buti...