ForsideEmnerKystsikring

EMNE – kystsikring

Arbejdet med kystsikring ved Remisen er gået i gang

HVALPSUND: Når der er højvande eller storm gnaver Limfjorden sig ind i kyststrækningen fra Havnepladsen til Fjordvej – bedst kendt som stræ...

Kystsikring ved Remisen

HVALPSUND: Når der er højvande eller storm gnaver Limfjorden sig ind i kyststrækningen fra Havnepladsen til Fjordvej – bedst kendt som stræ...

Ny nordlig kystsikring er færdig

HVALPSUND: Siden midten af januar måned har gravemaskiner været i gang med at lave en ny kystsikring nord for lystbådehavnen i Hvalpsund. ...

Anlægsarbejde med kystsikring nord for lystbådehaven er i gang

HVALPSUND: I 10 år har planerne for et nyt område nord for lystbådehavnen i Hvalpsund været undervejs. Nu rykker det i kølvandet på de mang...

Kystsikring går i gang i Hvalpsund

HVALPSUND: Der har været arbejdet på en kystsikring langs Fjordvej i Hvalpsund længe, ja faktisk før 2013, hvor der kom afslag på sikringen ...

Kyststrækning skal højtvandssikres i 50 år

HVALPSUND: Hvis planerne ved lystbådehavnen i Hvalpsund skal føres ud i livet, så er det nødvendigt at området sikres mod både højvande og e...

Kystsikring ved Fjordvej

HVALPSUND: Ved ekstrem højvande sker der erosion af kysten langs kommunevejen Fjordvej i Hvalpsund. Der er tidligere blevet tilført jor...

Svar på læserbrev fra Grethe Buhl Hvalpsund

Af: Niels Krebs Hansen (C )Formand for Teknik og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune Grethe Buhl skriver bl.a. i læserbrevet(Farsø ...