Svar på læserbrev fra Grethe Buhl Hvalpsund

Af: Niels Krebs Hansen (C )
Formand for Teknik og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Grethe Buhl skriver bl.a. i læserbrevet(Farsø Avis 25. januar – red.) ” Jeg forstår det ikke…?” Hvorfor der ikke kan laves en kystsikring i Hvalpsund, mellem fiskerihavnen og lystbådehavnen.

Vi, kommunen, har prøvet ad flere omgange at sikre strækningen. I forbindelse med lokalplanlægningen for boliger og ny marina ved det tidligere bådværft, forsøgte vi at lave, en for turister og lokalbefolkningen attraktiv kystsikring, ved enten høfter af sten eller en lav mur, så området kunne bruges mere til rekreative formål, såsom badning, gåture og selvfølgelig handicapvenlig.

Naturstyrelsen/ kystdirektoratet gav afslag, fordi i deres øjne er det en strandeng og hvis strækningen skulle sikres, var det sandfodring. Strækningen blev taget ud af lokalplanen. 

Efterfølgende har vi forsøgt i flere omgange at få lov til at sikre med store sten (hård kystsikring) hvor stormene tager mest af kysten. Men også her et afslag, begrundet med at der skal sandfodres. 

Så “molbo arbejdet ” fortsætter. Når sejlrenden i Rønbjerg havn renses for sand, køres det så til Hvalpsund for at kystsikre. Det er fast arbejde, hvis jeg må være så fri.

Nu er det ikke første gang, vi løber panden mod muren. Tænk bare på ” badehuset i Løgstør, som vi gerne ville lave bare lidt større. Også her afslag, og det var jo ikke et højhus der skulle bygges. I større byer bygger man helt ud i vandet!

Højtvandssikringen ved Lendrup sommerhusområde tog 10 år, og det tog 10 dage at etablere!! Også her var kystdirektoratet tæt på at spænde ben for sikringen.

Naturbeskyttelsesloven er rigtigt mange gange en forhindring til de her projekter, der efter min mening er sund fornuft. Selvom vi flere gange har presset på, for en revision af loven, sker der ingenting.

Grethe Buhl afslutter sit indlæg med ” Hvor svært kan det være? “Jeg forstår det ikke…..?

Hertil kan jeg kun sige, du er ikke den eneste, jeg forstår det heller ikke.

 


Med venlig hilsen
Niels Krebs Hansen (C )
Formand for Teknik og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: