Legeplads etableres på tværs af Lassensvej

FARSØ: I forbindelse med K-klassernes flytning til Farsø til Væksthuset, skal der for disse elever også etableres en legeplads samt et sikkert af- og pålæsningsområde. 

Legepladsen etableres i forlængelse af væksthuset og af- og pålæsningsområdet mellem rutebilstationen og væksthuset.

Lassensvej spærres for gennemkørsel
Dele af legepladsen vil komme til at ligge på Lassensvej, hvorved vejen spærres for gennemkørsel. Det vil betyde ekstra trafikbelastning på Stationsvej og C.R. Brixvej samt udkørslerne til Søndergade.  Trafikomlægningen har ikke umiddelbart vakt begejstring, da den vil få betydning for nogle privatbeboelser og apoteket som befinder sig i området. Men Kommunen har sagt god for den.   

Entreprenørmaskiner kommer snart til området
Etableringen af legeplads og af- og pålæsningsområdet skal være tilendebragt senest 15. maj. Det varer derfor ikke længe inden at entreprenørmaskiner rykker ind i området.

Legepladsområdet er i skoletiden forbeholdt K-klasserne, men ellers vil det være en offentlig legeplads. I forbindelse med arrangementer, hvor midtbyen vil være afspærret, vil det være muligt at åbne legepladsens porte, således at busser i det afspærrede tidsrum kan passere her.

Øget trafik med minibusser
Ca. 12-14 minibusser vil hver morgen- og eftermiddag benytte den nyetablerede pålæsningsplads ved Vækstcentret. Minibusserne vil komme ad Stationsvej, læsse K-klasse eleverne af/på ved Vækstcentret og forlade området ad strædet mod Søndergade, som kun er tilladt for disse minibusser.  

Informeret men ikke inddraget
Heller ikke denne løsning har vakt begejstring i relation til byudviklingsplanen for Farsø Midtby. I den forbindelse er byudviklingsgruppen blevet informeret, men ikke inddraget. Byudviklingsgruppen har nemlig peget på andre løsninger, som kunne have været bedre for området i mange år frem.

/cf

LÆS OGSÅ: Bilværksted i Farsø midtby drøftet på ”højeste sted”

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: