Bilværksted i Farsø midtby drøftet på ”højeste sted”

FARSØ: Der er ikke kutyme for at drøfte konkrete huse på højeste sted i kommunen, nemlig i Byrådet, men det blev der på mødet i sidste i uge.

I forbindelse med drøftelserne om hvorvidt – og hvor man skal bruge landsbypuljemidler fra staten, som andre kommuner har sendt tilbage, foreslog Kirsten Moesgaard (VesthimmerlandsListen) at det ville være en god ide at tilføre Farsø 2 mio. kr. til køb og nedrivning af en bygning i Farsø midtby.  

Der blev konkret peget på Det Bette Bilværksted. En bygning som byudviklingsgruppen har peget på i samråd med bygningens ejer.   

Ikke saneringsværdig
Bygningen er af ældre dato, men er af kommunens folk blevet vurderet ikke saneringsværdig, hvilket bl.a. skyldes at bygningen har fået nyt tag. Bygningen kan derfor ikke købes af landsbypuljemidlerne.  Det havde Kurt Friis Jørgensen (V) tidligere på mødet gjort rede for.

En væltning kan løse trafikproblemer  
Det var Kirsten Moesgaard dog ikke enig i. – Kurt du har ikke ret i at Det Bette Bilværksted ikke kan købes, jeg har læst bekendtgørelsen.  Der er trafikproblemer i området. Det Bette Bilværksted ligger i den grad i vejen. Der bliver stor trafik af elever til Farsø Skole, til K-klasserne og folk der skal ind til apoteket. Vi har også hørt at udviklingsgruppen har peget på at det ikke er en god løsning, at Det Bette Bilværksted bliver liggende der. Et af kriterierne for at man kan bruge af puljen er utrygge trafikforhold. Det må man sige, at der er i midtbyen, som det fremgår af den Områdefornyelsesplan for Farsø som vi skal vedtage lige om lidt. Så jeg siger at vi skal bruge nogle af landsbypuljemidlerne til at få gjort området omkring Det Bette Bilværksted færdigt i stedet for at lave en lappeløsning, der kun bliver dyrere, fordi vi til sidst må konstatere at vi ikke kan have den bygning (bilværkstedet – red.) liggende midt i det hele.  Meget går til k-klasserne og lys på cykelstien til Fandrup, hvilket er helt fint, men selve bymidten den svigter man helt ved ikke at gøre den færdig. Jeg foreslår, at vi bruger nogle af landsbypuljemidlerne til at fjerne Det Bette Bilværksted, det vil jeg gerne have til afstemning.

Dette var Byrådet ikke forberedt på. Mødet blev derfor afbrudt i 10 minutter for at kunne formulere et ændringsforslag. Det kom til at lyde således: Områdefornyelsen i Aggersund reduceres med 2. mio. kr. og disse 2. mio. kr. afsættes til at øge områdefornyelsesprogrammet i Farsø. Afstemningen viste at Kirsten Moesgaard og Anne Grethe Sperling stemte for. 22 stemte imod, mens Henrik Dalgaard og Jane Bonnerup stemte hverken for eller imod. Forslaget faldt således.

Udviklingsgruppe har gjort opmærksom på problemet
Men drøftelserne sluttede ikke med det.

Kirsten Moesgaard tilføjede: Den 21. december 2023 bevilligede vi 12 mio. til Farsø. Det lyder af rigtig mange penge til Farsø, men vi skal være opmærksomme på at de 2,3 mio. kr. går til K-Klassernes legeplads. Og er belysning på cykelstien områdefornyelse?. Jeg synes det er ærgerligt at man ikke vil give 2 mio. kr. til at lave ordentlige trafikforhold i Farsø. Jeg ved, at det et udviklingsgruppens store ønske at få bygningen væk, da det vil give nogle helt andre trafikale muligheder.  Jeg håber I vil være velvillige på et andet tidspunkt så vi kan få trafikforholdene i orden. Der kommer en budgetproces til efteråret. 

Niels Krebs (C)tilsluttede sig, og gjorde opmærksom på at udviklingsgruppen allerede før budget 2024 gik i gang sendte et forslag til hvordan trafikken kunne afvikles hvis man tog Det Bette Værksted med. I forslaget indgik også en an bygning.  I kan derfor ikke komme og fortælle at udviklingsgruppen ikke har gjort opmærksom på det her, for det har den.

Asger Andersen (A) havde også sat sig ind i sagen: Det er undersøgt til bunds at den værkstedsbygning ikke må købes og rives ned for byudviklingsmidler. Det har vi fået bilag på.

Kurt Friis (V) fulgte op: Vi har gjort en ihærdig indsats for at se om Det Bette Bilværksted kan komme med. Nu får vi så at vide, at det er ulovligt at bruge af byudviklingsmidlerne. Så derfor skal vi finde nogle andre penge. Jeg er enig i at det her er træls, men det må vi tage senere.       

/cf

LÆS OGSÅ: Legeplads etableres på tværs af Lassensvej

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: