Et dilemma ved Svoldrup Kær

HOLME: Som tidligere beskrevet her i avisen modtog Vesthimmerlands Kommune i foråret en konkret ansøgning på et kombineret vindmølle og solcelleprojekt i Svoldrup Kær fra firmaet Wind Estate.

Projektet omfatter opstilling af seks vindmøller med en total højde på op til 185 meter samt et solcelleanlæg på ca. 70 hektar.

I maj måned besluttede Vesthimmerlands Kommune at igangsætte en fordebat med henblik på indsamling af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering af projektet. Fordebatten løb fra den 23. maj til og med den 20. juni 2022. Alle borgere, svarende til 4.500 personer i en radius af 4,5 km af projektet, blev orienteret om fordebatten. Desuden blev der den 30. maj afholdt et borgermøde i Dr. Ingrid hallerne i Farsø, hvor 80-100 interesserede borgere deltog i borgermødet.

Kun 12 henvendelser vedr. Wind Estate projekt
I løbet af de fire ugers fordebat modtog Vesthimmerlands Kommune 12 henvendelser. De indsendte bemærkninger er primært centreret omkring Kirker i lokalområdet, Natur, Ønsker om en samlet plan for hele Svoldrup Kær, Højde på vindmøller/ landskabelig påvirkning, Arealanvendelse, Støj- og skyggekast, Økonomi, Påvirkning af eksisterende vindmøller. Samt tre positive tilkendegivelser om kommunens fremsynethed.

Ikke stor modstand mod flere vindmøller og solceller
Overordnet set er der ikke modstand mod flere vindmøller og solceller ved Svoldrup Kær. Det er faktisk Vesthimmerlands Kommunes opfattelse, at det konkrete projekt har relativ stor lokal accept.

Hjælp til usælgelige ejendomme
Til gengæld har en del af henvendelserne indeholdt kritik af biogasanlægget på Holmevej. Man kan gå så langt at sige, at vindmølle- og solprojektet får tak for at opkøbe ejendomme i området, der ellers ville være usælgelige på grund af lugtgener fra biogasanlægget.   

Men nyt firma har vist interesse
Mens fordebatten var i gang vedr. Wind Estate projektet meldte et andet firma sig på banen den 8. juni med interesse for samme område.

Det er firmaet BioCirc, der netop havde købt en stor andel af Vesthimmerlands Biogas med intentioner om at etablere Danmarks største energi-ø på land – placeret i Holme. Der er således ikke længere ”kun” tale om vindmøller og solceller, men også anlæg til produktion af biogas, pyrolyse, brint og eMethnol.   

Ikke plads til begge projekter
Der er således tale om et helt andet projekt end det borgerne netop har haft i høring, og helt andre investeringer i området end dem Wind Estate har budt ind med. Og der er naturligvis ikke plads til begge projekter i den størrelse.

Dilemma
Det har nu bragt Vesthimmerlands Kommune i et dilemma, som politikerne i de næste måneder skal tage stilling til. Desuden er beboerne i Holme er slået tilbage til start. Hvilket projekt kommer de til at sælge deres ejendomme til?– og hvornår?

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: