ForsideEmnerFonden for sparekassen farsø

EMNE – fonden for sparekassen farsø

Uhrehøje Mountainbike Klub modtager ”Årets Genstart”

UHREHØJE: Fonden for Sparekassen Farsø har udvalgt Uhrehøje Mountainbike Klub som en af modtagerne af en donation fra Fondens ” Årets Gensta...

Fonden for Sparekassen Farsø øger den lokale støtte

FARSØ: Fonden for Sparekassen Farsø var aktionær i Den Jyske Sparekasse, og derfor betød fusionen mellem Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Ba...

Fonde støtter Den Jyske Sparekasses fusion med Vestjysk Bank

FARSØ: Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank har i dag meldt ud, at de ønsker at fusionere, for at skabe en stærkere lokal bank i Midt- og V...

Esport klub er kommet på plads

VESTER HORNUM: VHGF Esport afholdte denne weekend Lan-party i deres nye lokaler i Vester Hornum.  Og i den forbindelse blev der overrak...

Midler til naturrum

ALSTRUP: Alstrup Beboerforening har en arbejdsgruppe, som har arbejdet på at etablere et naturrum i midten af Alstrup.  I den forbindel...