Byrådet giver grønt lys for vindmøller og solceller ved Svoldrup Kær

HOLME: Det nærmer sig to år siden at Vesthimmerlands Kommune modtog en ansøgning fra firmaet Wind Estate på opstilling af vindmøller og solcelleanlæg ved Svoldrup Kær.

Siden har kommunens medarbejdere og politikere skullet sætte sig ind hvad sådanne anlæg indebærer. Derfor er ansøgningen fra Wind Estate op til flere gange blevet sat i venteposition i forhold til regler og plangrundlag.

Men nu føler Byrådet ikke at man kan trække beslutningen længere.

I processen er der i forhold til Wind Estates oprindelige ansøgning reduceret i størrelsen på solcelleanlægget fra 70 ha. til 56 ha., hvilket konkret betyder, at solcelleanlægget udelukkende kommer til at befinde sig på sydsiden ad Holmevej.

Desuden har kommunen krævet at der etableres en skærmende bevoksning langs solcelleparkens afgrænsning i en bredde på minimum 6-rækker (ca. 10 meter).

De seks vindmøller med en totalhøjde på op til 185 meter kommer til at ligge parallelt med de nuværende Svoldrup Kær møller.

Der er nu en afklaring for beboerne på Torsholmvej.

For at kunne anlægge disse nye møller og opfylde kravene i lovgivningen om afstand og vingeoverslag, indgik Wind Estate allerede for nogle år siden i dialog med husejere på Torsholmvej, som ligger tættest på møllerne. De har siden været afventende på om de har været købt eller solgt, da Wind Estate har tilbudt at opkøbe ejendommene.  

Hensynet til disse husejere er også en af årsagerne til, at Byrådet nu skulle beslutte sig.  

Ejendommene på Torsholm kommer til at ligge tæt på de nye møller. Wind Estate har derfor tilbudt at købe dem.

På Byrådets møde i torsdags stemte 25 ud af rådets 27 medlemmer for projektet. Lars Rem fra Nye Borgerlige stemte imod, mens Kirsten Moesgaard stemte blankt efter at have udtrykt bekymring for, at solcellearealet går indover Farsø Vandværks særlige drikkevandsinteresser.

Men inden afstemningen nåede så vidt, rejste Jane Bonnerup fra SF et forslag om at kommunen skal stille krav om, at solcellerne skal være cradle to cradle-certificerede, hvilket er en betegnelse for materialer, der kan adskilles og genanvendes.  

Der var sympati for forslaget, som afstedkom en længere debat. Byrådspolitikerne gik ind for, at man for kommende projekter kan stille krav om cradle to cradle – og generelt den nyeste teknik, som kan værne om miljøet.

I forhold til det konkrete projekt skar formand for Teknik- og Miljøudvalget, Allan Ritter dog igennem, og kaldte det uordentligt at sende sådan et krav til Wind Estate i sidste øjeblik.          

Jane Bonnerup ønskede alligevel hendes forslag til afstemning for Wind Estates projekt.        

Ud over Jane Bonnerup, stemte Lars Rem, Anna-Grethe Sperling, David Rathkjen,  Rasmus Vetter og Erik Stagsted for forslaget om at der skulle stilles krav til Wind Estate om cradle to cradle, mens Kirsten Moesgaard undlod at stemme.

Dermed vil der ikke blive stillet krav til Wind Estate om cradle-to-cradle

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: