Vesthimmerland har tilbagegang i erhvervsvenlighed

VESTHIMMERLAND: Dansk Industris (DI) rapport om lokal erhvervsvenlighed for 2022 er udkommet. Det er 13.gang at DI foretager undersøgelser om kommunernes erhvervsvenlighed/erhvervsklima.

Vesthimmerlands Kommune har opnået en samlet placering som nummer 45 ud af 93 kommuner. Det er en tilbagegang på 6 pladser fra 2021, hvor kommunen placerede sig på en 39. plads.

Mere end 7.900 virksomheder over hele landet har i år vurderet deres kommunes indsats på en lang række områder med relevans for virksomhedens erhvervsvilkår.

I Vesthimmerlands Kommune har 66 virksomheder svaret på undersøgelsen, dette dækker over minimum 3.225 private arbejdspladser i kommunen, og svarer til 26 pct. af den private beskæftigelse.

I evalueringen af kommunernes erhvervsvenlighed bedømmes kommunerne i følgende ti overordnede kategorier: Overordnet erhvervsvenlighed, Infrastruktur og transport, Arbejdskraft, Uddannelse, Sagsbehandling, Grøn udvikling, Brug af private leverandører, Digitale rammer, Skatter, gebyrer og erhvervsarealer, samt Information og dialog.

Kommunens bedste placering er i kategorien “Uddannelse”, hvor kommunen indtager en 13. plads ud af de 93 kommuner. Kategorien dækker blandt andet over andel af elever, der søger direkte ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse, kvaliteten i de kommunale folkeskoler, kompetencedækning i folkeskolerne og andelen af 25 – 64 årige med en uddannelse efter grundskolen.

I kategorien “Arbejdskraft”, der dækker over kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere og jobcenterets samarbejde med virksomhederne, er kommunen på en 27. plads, der er en tilbage gang på 8 pladser sammenlignet med 2021, men det er 23. pladser bedre end placeringen i 2020.

Det kan i øvrigt bemærkes, at kommunen i kategorierne “Overordnet erhvervsvenlighed” og “Infrastruktur og transport” er faldet tre pladser, fra henholdsvis en 32. plads til en 35. plads og fra en 74. til en 77. plads. Overordnet erhvervsvenlighed dækker over virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed og om virksomheden vil anbefale kommunen til andre. Infrastruktur og transport dækker blandt andet over, pendling, køreplanstimer pr. indbygger, udgifter til vejnet, det kommunale vejnet og mulighederne for kollektiv trafik.

I kategorien “Sagsbehandling” er kommunen faldet fra en 38. til en 39. plads i 2022.  Kategorien dækker over sagsbehandlingstider for byggesager og miljøsager, andel af afsluttede sygedagpengeforløb af under to måneders varighed, og om virksomhederne oplever en kompetent og effektiv sagsbehandling i forhold til byggesager, miljøforhold og sygedagpengesager.

Kommunen falder 20 pladser i kategorien “Grøn udvikling”. Kommunen er nu placeret på en 26. plads mod en 6. plads i 2021. Hertil skal det bemærkes, at der sket en ændring i indikatorerne, så de ikke er sammenlignelige med 2021 tallene. Det er alene to af spørgsmålene til virksomhederne, der kan sammenlignes med 2021 tal.

For kategorien “Brug af private leverandører”, er det ligeledes gældende, at de statistiske indikatorer er ændret fra 2021 til 2022, og dermed ikke kan sammenlignes. I denne kategori går kommunen fra en 74. plads til en 76. plads i 2022.

Kommunen falder 10 pladser fra 49. til 59. pladsen i 2022 i kategorien “Digitale rammer”. Her er det ligeledes gældende, at de statistiske indikatorer ikke kan sammenlignes. Virksomhederne har svaret på spørgsmål om kommunens digitale erhvervsservices, og her er der en relativ stor tilbagegang.

I kategorien “Skatter, gebyrer og erhvervsarealer” falder kommunen fra en 31. plads i 2021 til en 62. plads i 2022. Kategorien dækker blandt andet over byggesagsgebyr, kommunal udskrivningsprocent, erhvervsbygningsareal, sikring af erhvervsgrunde med plads til udvikling, hensyn til erhvervslivet i den lokale planlægning og niveauet af de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer.

Slutteligt falder kommunen fra en 29. plads til en 38. plads i kategorien “Information og dialog”. Kategorien dækker over dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere, mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd og kommunens formidling af væsentlig information til virksomheden.

De adspurgte virksomheder i Vesthimmerlands Kommune mener, at kommunen bør prioritere kategorierne “Arbejdskraft”, “Uddannelse” og “Sagsbehandling” højest, mens også “Infrastruktur og transport”, “Erhvervsarealer og -områder”.

“Brug af private leverandører” bør i følge virksomhederne prioriteres højt.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: