test

Vesthimmerland er på forkant med den nye ældrelov

VESTHIMMERLAND: Projekt ’Borger før opgave’, som allerede har været i gang i lidt over et år i Vesthimmerland, taler i den grad ind i nogle af de overskrifter, som den nye ældrelov indeholder – nemlig mere selvbestemmelse for den ældre og et bedre samarbejde med de pårørende.

I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der aktivt for at skabe en fremtidssikret ældrepleje, der kan håndtere de landsdækkende udfordringer i form af flere ældre, der bliver længere i eget hjem samt rekruttering af flere medarbejdere.

Borger før opgave
I august 2022 sendte Vesthimmerlands Kommune en puljeansøgning til Socialstyrelsens ansøgningspulje til forsøg med selvvisitation i ældreplejen. Projektet blev godkendt, og der blev afsat 1.391.620,00 kr. til projektet, som har kørt siden november 2022, og fortsætter til udgangen af 2025.

Projektet skal være med til at skabe mulighed for i højere grad at imødekomme borgernes ønske om mere inddragelse og selvbestemmelse, som også er et af flagskibene i den nye ældrelov. Samtidig ønsker man at nytænke og afprøve nye modeller for samarbejdet mellem visitatorer i Bevilling Voksen/Ældre og (i første omgang) med Hjemme- og Sygeplejedistrikt, Løgstør. Tanken er på sigt at udbrede det til de resterende distrikter.

Bente Bach Poulsen, Afdelingschef for Forebyggelse og Myndighed, er meget tilfreds med projektet:

– Det er meget tilfredsstillende, at vi allerede nu ser positive effekter ved projektet. Flere borgere har gjort brug af bytteydelser, dvs. valgt at få hjælp til noget andet end det de er visiteret til. Borgerne udtrykker også stor tilfredshed og begejstring, da hjemmeplejen har mere fokus på deres konkrete behov den enkelte dag end den vanlige visitation.

Vi ser samtidig positive effekter ved, at visitator sidder en dag om ugen i distriktet. Det har styrket relationerne mellem visitator og hjemmepleje, og det er blevet nemmere for hjemmeplejen at tage kontakt, når man kommer til at kende hinanden bedre. Det er også oplevelsen, at det er blevet lettere at vende forskellige udfordringer, problematikker og ændringer i visitationerne, og således forenklet og forbedret samarbejdet omkring borgeren.

Mindre teams i hjemmeplejen
Sideløbende med dette projekt kører Vesthimmerlands Kommune også et projekt omkring mindre teams i hjemmeplejen, som skal være med til at øge trivslen og arbejdsglæden hos personalet, sikre at medarbejderne oplever mere medstyring af deres hverdag, og at borgerne mærker, at der kommer færre forskellige medarbejdere i deres hjem. Den nye ældrelov fokuserer netop på at sikre mere kontinuerlighed og flere kendte ansigter i hjælp, pleje og behandling.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: