Vejreparation kan koste fra kr. 300.000 til 1,3 mio.

FARSØ: I foråret blev to huller på Stationsvej, der længe havde været til gene for trafikken lappet med asfalt.  Det var dog kun en “her- og-nu” løsning.

Problemet er nemlig langt større, da en dårligt funderet kloakledning under brostensstykket på Stationsvej får belægningen til at synke.   

Det har fået Teknisk forvaltning til at kigge på løsninger som koster fra kr. 300.000 til 1,3 mio. kr. Det højeste beløb omfatter at man tager brostensbelægningen op i midtbyen, lægger asfalt og tilfører ”Pavesmart” som er en overfladebelægning man kan lave mønstre i. En løsning som man har udført i Aars i krydset Anlægsvej og Himmerlandsgade.  

Det er dog ikke denne forkromede løsning man ønsker. Derimod ønsker man at bevare den nuværende brostenbelægning og reparere de 125 m2 vej, der er sunket.  

Det betyder at brostenene tages op her. Undergrunden funderes og fyldes op med asfalt. De resterende brosten i arealet med kørebane fuges op, bl.a. for at forhindre at der kommer til at stå vand mellem brostenene.     

Det er denne løsning til kr. 300.000 Teknik- og Miljøudvalget har indstillet til budget 2020 – alternativt bliver det en asfaltbelægning på hele vejstrækningen, som vil koste det samme. 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: