Vejprojekt er kørt af vejen

GISLUM: Gislumvej mellem Aars og rundkørslen ved Østrup skal opgraderes fra B til A-vej.

Det samlede budget for projektet på den 5,5 kilometer lange strækning er på 24,9 mio. kroner.

Arbejdet er godt i gang på den første af de tre etaper, men desværre også allerede ved at køre af vejen.

Allan Ritter, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands kommune fortæller, at der er gjort mange arkæologiske fund på den første strækning, og fortsætter det hele vejen til Svoldrupvej, vil det koste uoverskuelig mange millioner ekstra, siger han.

Desuden er prisen på asfalt steget, ligesom prisen på arealerhvervelse og erstatning er steget.

Beregninger viser derfor, at vejforløbet ser ud til at 12,5 millioner kroner dyrere end de budgetterede 24,9 mio. kr.

I det budgetterede beløb, blev der for øvrigt allerede for et år siden reduceret i det oprindelige projekt ved at Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at kantbanen mellem Gislum og Svoldrupvej skal anlægges i 0,5 meters bredde og ikke i 1,2 meters bredde som der ellers var lagt op til.

De fortsatte arkæologiske fund kan desværre betyde at det oprindelige projekt skal yderlige reduceres, og måske komme endnu længere væk fra den øgede trafiksikkerhed for lette og hårde trafikanter på strækningen ved at udvide vejen. En vej, som er meget trafikeret.

-Vi har derfor på vores møde i Teknik- og Miljøudvalget besluttet at vi via frivillige aftaler med lodsejerne på strækningen vil gennemføre arkæologiske forundersøgelser, for at få et bedre overblik over hvad der gemmer sig i jorden langs strækningen. På den baggrund kan vi få et mere sikkert økonomisk budget for den samlede opgradering af Gislumvej, men det betyder også anlægsarbejdet trækker ud, siger Allan Ritter, men hellere det end at budgettet løber løbsk.

Det er ikke første gang, at Vesthimmerlands Kommune løber ind i store overskridelser på vejprojekter. Da omfartsvejen ved Aars blev etableret, var det med en budgetoverskridelse på omkring ca. 40 mio. kroner. Også her var det arkæologiske fund der sprængte budgettet.

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: