Sundhedsudvalg indstiller offentlige legepladser til røgfrit område

VESTHIMMERLAND: I november 2019 underskrev Borgmester Per Bach Laursen en aftale, hvorved Vesthimmerlands Kommune blev partner i Røgfri Fremtid –

– et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden og forskellige institutioner, kommuner og regioner. Formålet er at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer, og hvor der især er et fokus på at skabe de bedste rammer for, at flere børn og unge får sig et sundt og godt liv.

Visionen er, at der i 2030 ikke er børn og unge under 18 år, som ryger – ligesom færre end 5 % af den voksne befolkning skal ryge.

For at nå visionen under Røgfri Fremtid er der beskrevet forskellige tiltag, man kan implementere – f.eks. røgfri skoletid, røgfri arbejdstid, røgfri idræt og fritid, røgfri udearealer m.v.

Vesthimmerlands Kommune har allerede indført Røgfri arbejdstid og Røgfri skoletid, hvorfor det foreslås at tage næste skridt og opstarte en fortløbende implementering af røgfri udearealer, startende med de 21 offentlige legepladser i Vesthimmerlands Kommune.

Senere kan tiltaget udbredes til f.eks. strande, busstoppesteder, udearealer ved kommunale bygninger, biblioteker, sportsanlæg og boldbaner mv.

Røgfri udearealer beskytter mod tobaksrøg og mindsker synlig rygning. Røgfri udearealer signalerer, at kommunen skaber sunde rammer og tager ansvar for børn og unges sundhed. Røgfri udearealer handler ikke om at få rygere til at stoppe med at ryge, hvis de ikke ønsker det. Indsatsen bygger ikke på forbud, men satser på frivillighed og på at gøre det nemt for folk at træffe gode og sunde beslutninger.

Konkret vil der i stedet for at blive vist et skilt med “Rygning forbudt”, blive vist et skilt, hvor der f.eks. står “Velkommen til en røgfri legeplads” eller “Tak fordi du ikke ryger her”.

Områderne udenfor indgangspartier markeres, så det er tydeligt, hvor der må ryges. Rygerne vises dermed hen, hvor rygningen ikke er til gene eller bliver mindre synlig for børn og unge.

Alle vil ikke følge henstillingerne, men mange vil. Og det er det, der skal være fokus på. Undersøgelser fra 2020 viser, at 77 % af danskerne foretrækker, at der er røgfrit på offentlige legepladser.

Kommunen oplever i øvrigt i dag, at skodder på legepladserne er et stort problem. Flere steder oplever man at mængden af skodder er enorm, og da der ofte er faldgrus på kommunens legepladser, så er det både besværligt og tidskrævende at samle dem op.

Indsatsen vil andrage Vesthimmerlands Kommune en årlig udgift på ca. kr. 100.000 til skilte, opsætning, opmaling, renholdelse mv.

På det seneste møde i Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune indstillede man til Byrådet at træffe en beslutning om at indføre Røgfrie offentlige legepladser.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: