Sundhedshuse en vigtig del af det fremtidige nære sundhedsvæsen

VESTHIMMERLAND: Her i avisen kunne man i sidste uge læse om det nye Sundhedshus i Farsø, som blev indviet forrige fredag, og om den nye Ældrelovs indvirkning i Vesthimmerland.

Fokus på borgeren
Formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerland Asger Andersen siger: Vi har lige fået en ny ældrelov med fokus på at borgeren – når man bliver gammel, også kan træffe nogle gode valg om hvad man gerne vil i sit ældre liv. Ældreloven har også fokus på, at plejepersonalets faglighed kommer i spil så de kan træffe de rigtige beslutninger sammen med borgeren i stedet for at bruge tid på udfyldelse af skemaer.

Formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune Asger Andersen mener at sundhedshuse er afgørende for at tiltrække læger. Derfor arbejdes der nu på kommunens tredje sundhedshus, som skal ligge i Løgstør.

50% flere +80 årige de næste 10 år
I Vesthimmerland bliver vi 50% flere +80 årige de næste 10 år. Det arbejder vi rigtigt meget med politisk. Vi vil gerne sørge for, at borgerne får en god alderdom i Vesthimmerland. Derfor har vi truffet nogle valg med et korttidsafsnit på Plejecenter Højgaarden. Det er der hvor man kommer hen, når man lige er blevet udskrevet fra sygehuset og ikke kan komme hjem. Korttidsafsnittet ligger lige op af vores regionale sygehus, som vi også rigtig gerne vil passe på, og lige ved siden af det nye sundhedshus i Farsø, som er tilgængelig for alle borgere i Vesthimmerland.

Kommunens 3. sundhedshus er på vej
Jeg skylder, at sige at vi allerede er i gang med at etablere det 3 sundhedshus i Vesthimmerland Det er i Løgstør. Vi startede i Aalestrup og nu i Farsø. Løgstør har også i den grad brug for et sundhedshus. Løgstør har brug for 5 læger. Lige nu mangler der en 2-3 stykker.

Afgørende for at tiltrække unge læger
Et sundhedshus er helt afgørende for at tiltrække læger. Vi ved at læger i dag ønsker at flytte ind i et fællesskab, hvor der er moderne faciliteter, kollegaer og en høj faglighed – meget gerne sammen med andre indenfor sundhedssektoren. Så det er noget, som vi i Vesthimmerlands Kommune og i Sundhedsudvalget arbejder rigtig hårdt på i 2024 kommer til at ske. Og jeg har en stor forventning om at vi kommer til at klippe snoren til det tredje sundhedshus – ikke i 2024, men i hvert fald i 2025, lyder det fra Asger Andersen.

Pt kun åben for tilgang i Farsø
Kun én ud af syv lægepraksisser i Vesthimmerland tager imod nye patienter, og det er Farsø Lægehus, der netop er rykket ind i Sundhedshuset i Farsø. Praktiserende læge Steinar Sandberg fortæller at han p.t. får 10 nye patienter om måneden, og det er kun muligt i kraft af øget kapacitet og lokalerne i sundhedshuset.

Han er indtil videre den praktiserende læge, der har fulgt byrådets ønske om at tiltrække flere læger til kommunen. Lige nu har Farsø Lægehus og Sundhedshuset i Farsø stadigvæk tomme lokaler på den ene af de to gange i huset. Steinar Sandberg forventer dog, at der vil være fyldt op inden årets slutning.

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: