test

Strukturdebatten fortsætter i 2024 fortæller borgmester

VESTHIMMERLAND/FARSØ: I en facebookvideo, der blev lagt på, den 30. december, fortæller Vesthimmerlands borgmester Per Bach Laursen bl.a. om de opgaver der venter udvalg, byrådspolitikere og borgerne i 2024.      

Allerede i 2023 var der svære dagsordener og beslutninger der skulle tages med hensyn til dagtilbud, skoler, plejecentre. Det har ført til mange følelser og frustrationer hos borgerne.

-Færre børn og flere ældre. Det er situationen i Vesthimmerlands Kommune og det er en virkelighed vi bliver nødt til at forholde os til, og det gør vi, siger borgmesteren

Drøftelser omkring administrationsbygninger er ikke slut
Dermed forsætter strukturdebatten på flere områder i 2024. Også med hensyn til kommunens administrationsbygninger, som der allerede blev taget fat på i 2023 i økonomiudvalget.

Det skabte så stor røre, at der blev afholdt borgermøder i protest. Strukturdebatten på dette område blev derfor sat på pause.

Men den bliver genoptaget.

-Vores administrationsbygninger og alle vores kvadratmeter i Vesthimmerland. Dem bliver vi nødt til at kigge ind i – også i 2024. Den debat er ikke tilendebragt i endnu, lyder det fra borgmesteren.

Grøn omstilling
-Vi står også overfor store opgaver, ambitioner og planer som skal sikre at vi i Vesthimmerland når vores klimamål, som den danske klimalov, der blev vedtaget af Folketinget i 2020 kræver. Senest i 2050, der skal hele Danmark være klimaneutral og det er vi parate til at kaste os ind i. Vi som borgere, skal selvfølgelig vælge de rigtige placeringer til disse anlæg, som jo under skyldig hensyntagen til vores natur, får taget de rigtige beslutninger.

Personligt er jeg også af den overbevisning, at der ligger meget store erhvervsudviklingspotentialer, at der ligger mange arbejdspladser og der også ligger en borgernær økonomi i at gå forrest i den grønne omstilling. Derfor glæder Byrådet sig til at invitere til borgermøder her i 2024, så vi kan få en god dialog om placeringen af disse anlæg.

Indsatsområder for Farsø  
Kigger man isoleret på Farsø området, peger borgmesteren på en række indsatsområder.  

-En politisk dagsorden som fylder meget for tiden er fremtiden for Farsø Sygehus. Og her er det især værd at bemærke at Palliativt Afsnit står for skud i de kommende forhandlinger i Regionens økonomi. Her er det et samlet Byråd i Vesthimmerland, som vil arbejde for at Palliativt afsnit forbliver i Farsø.

-I Farsø er vi rigtig godt i gang med byfornyelse, hvor yderligere 6 mio. kr. er kommet til. Vi ser frem til at der kommer gang i den proces – også omkring etablering af K-Klasserne i netop Farsø.

-Det er også dejligt at kunne konstatere at området omkring Idunsvej er ved at være fuldt udbygget. Og det betyder jo også, at vi kan sætte nye projekter i gang omkring grunde i Farsø. Desuden arbejder vi også i Farsø og Aalestrup på at finde ny erhvervsjord, således at erhvervslivet kan få lov at udvikle sig der.

-Jeg føler også trang til at nævne Hvalpsund som nu efterhånden er en helt ny oplevelse at besøge. En sammenhæng mellem de to havne er nu en realitet, og det er et meget attraktivt område i Vesthimmerland som vi forventer meget af i fremtiden ift. turisme og bosætning.

Jeg glæder mig til samarbejdet i 2024 med Byrådet og de borgere som vil give deres mening til kende. Min dør står altid åben som borgmester, siger Per Bach Laursen.

/cf  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: