test

Skal Holmevej smelte sammen med Røjbækvej?

FARSØ: I forbindelse med ideen omkring anlæggelsen af omfartsvejen omkring Aars, lå det i planerne at omfartsvejen allerede skulle starte ved Holmevej/Røjbækvej, altså en ny linjeføring af vejen ved Holmevej og Røjbækvej. 

Et af argumenterne var, at man skulle kunne lede store modullastbil vogntog helt til og uden om Farsø by. Siden er også det nye biogasanlæg kommet til Holme, der også bidrager med tunge transporter, der skal ledes syd om byen. Og endelig var tanken, at den nye linjeføring skulle have en mere naturlig tilkørsel til Farsø midtby.

Trafiktælling taler ikke for omlægning
Som bekendt er omfartsvejen omkring Aars for længst bygget og taget i brug – og det samme er biogasanlægget. På den baggrund iværksatte Vesthimmerlands Kommune sidste sommer en trafikmåling for at klarlægge det nuværende trafikmønster. Den taler umiddelbart ikke for at ændre vejforløbet, da der ikke opstår trafikpropper.

Større hensyn til bløde trafikanter
Til gengæld skal der kigges mere på trafiksikkerheden overfor bløde trafikanter såsom cyklister og løbere. Desuden er belysningen mangelfuld – det gælder især Røjbækvej.       

Der er afsat i alt 3,5 mio. kr. til forbedringer og ændringer af vejforløbet omkring Holmevej og Røjbækvej. Beløbet er af Vesthimmerlands Kommune afsat som et rammebeløb, hvilket betyder, at man ikke er låst fast til det efterhånden flere år gamle projekt omkring ændret linjeføring.  

Brug pengene bedst muligt
Afdelingschef Kent Kås Vestergård i Drift og Anlæg i Vesthimmerlands Kommune opfordrer derfor, selvom pengene er sat af i 2021, til ikke at sætte projektet om en ændret linjeføring i gang hurtigst muligt, men derimod at bruge pengene bedst muligt.     

Lokalpolitiker Kirsten Moesgaard, Farsø, der også er medlem af Vesthimmerlands Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har samme holdning.

Interessenter mødes igen
Efter at projektet det meste af 2020 var sat i stå p.g.a af corona-situationen, blev Teknik- og Miljøudvalget kort forinden jul briefet om projektet, og det lægger op til Vesthimmerlands Kommune og interessenter mødes igen.  

Med interessenter menes Farsø Erhvervsråd, Farsø Handelsstandsforening og Visit Farsø, der har indstillet projektet omkring ændret linjeføring. Ud over Kirsten Moesgaard har også lokalpolitiker Lars Andresen været involveret i projektet.      

Dialogen vil bl.a. gå på at drøfte et ændret vejforløb/vigepligt ved Holmevej/Røjbækvej. En eventuel etablering af cykelbane eller cykelsti langs Røjbækvej og eventuelt lave en forbindelse til rundkørslen ved Aldi/Netto.    


Måske der også skal kigges på trafiksikkerheden overfor bløde trafikanter på den sidste del af Holmevej fra Falck til Farsøs nordlige rundkørsel, nu hvor større butikker gør deres indtog.   

-Vi vil se lidt bredere på, om vi kan udnytte midlerne bedre, f.eks. til at lave en cykelbane mellem Røjbækvej og rundkørslen (hvis det er muligt), eller f.eks. en cykelsti/-bane på Røjbækvej, lyder det fra Kent Kås Vestergaard, der snarest muligt vil indkalde interessenterne med henblik på at lave et oplæg til kommunens Teknik- og Miljøudvalg til marts.    

Derefter vil der være yderligere afklaring, samt projektering og udbud af det anlæg der besluttes, hvilket jeg forventer sker i 1. halvår af 2021, så anlægget kan udføres umiddelbart efter sommerferien, siger Kent Kås Vestergård.

Kirsten Moesgaard ser med tilfredshed på at der kigges nærmere på projektet.

-Jeg synes i den grad, at der skal kigges nærmere på Røjbækvej. Her bør der etableres en kombineret cykel-/gangsti. Og så mangler der i den grad lys på Røjbækvej. I øvrigt bør Røjbæk være bredere. Det er tydeligt, at den er lavet på et tidspunkt, hvor trafikken (og bilerne) var mindre, end den er i dag, siger Kirsten Moesgaard.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: