test

Rosende ord fra Byrådet til byudviklingsplanen for Farsø

FARSØ: Siden sidste efterår har der været arbejdet med en ny byudviklingsplan for Farsø, som kigger 10 år frem i tiden

I processen har der været stor grad af borgerinvolvering. Det gode samarbejde mellem engagede borgere, kommunens planlæggere og arkitektfirmaet LabLand har ikke undgået flere byrådsmedlemmers opmærksomhed inkl. borgmester Per Bach Laursen.         

På Byrådsmødet i sidste uge faldt der derfor også rosende ord til udarbejdelsen af planen samt de indsatsområder og projekter der er peget på.  

Borgmester Per Bach Laursen lagde ud: Man har arbejdet med planen på forbilledlig vis og der har været en fantastisk tilslutning til dette stykke arbejde i Farsø. Der har været afholdt forskellige cafeer og temaaftener og centret har været draget ind. Desuden har der været stor bevågenhed omkring planen. Vi er nu nået dertil at beslutte om byudviklingsplanen og byudviklingsprogrammet skal sendes i høring i 8 uger fra 2. maj.  

Kurt Friis Jørgensen (V) var den næste til rose arbejdet: Jeg glæder mig over, at vi nu har fået lavet udviklingsplanen for Farsø. Der har været rigtig stor tilslutning i Farsø til at deltage i udviklingen af planen. Byen har ry for at været et af de steder, hvor der er flest der deltager, når der laves sådan en udviklingsplan. Sådan var det også sidste gang. Der var det at ”Den røde tråd” blev udtænkt. Noget af den går igen i denne plan, for selvom rigtig mange af de ting der blev planlagt dengang er gennemført, så mangler der det sidste og der er blevet tænkt skridtet videre.

Oprindeligt var der afsat 3 mio. kr. Nu har vi så været heldige, at kunne søge yderligere byfornyelsesmidler fra kommuner som ikke har brugt dem. Nu er der ca. 3 mio. kr. ekstra til rådighed. Det betyder knap 6 mio. kr. at gå i gang med. Og så er man jo godt i gang!, lød det fra Kurt Friis.

Også Kirsten Moesgaard (VesthimmerlandsListen) har fulgt tilblivelsen af byudviklingsplanen tæt.  

– Det er fuldstændigt rigtigt, at der har været meget stor interesse for at arbejde med byudviklingsplanen i Farsø. Ja Kurt, vi har også deltaget i nogle af præsentationsmøderne. Det har været meget, meget interessant. Der er fire indsatsområder: Boliger for alle, Vækstby for erhverv. Og der vil jeg indskyde, at vi i den grad mangler erhvervsgrunde. Det har vi også været inde omkring. Og det håber jeg, at denne plan vil hjælpe os i gang med at få. Og så har vi arbejdet meget med bymidten, fordi vi skal have en levende bymidte – der skal ske noget. Det fjerde punkt er Bynatur og landskab.  Her er det bl.a. søanlægget der er i fokus, for der er også nogle mangler.

Der skal såmænd nok komme nogle flere forslag, for folk går virkelig meget op i det her. Så vi ser frem til de otte uger, og hvad man siger derude, lød det fra Kirsten Moesgaard.  

Fra Signe Nøhr (C) lød det: – Det er så dejligt når vi kan sende sådan en plan i høring. Det har vi jo prøvet før. Det er dejligt at vi gør det når de tidligere planer er ved at være udtømte. Og det har man jo været rigtig god til i Farsø, nemlig at holde fast i den plan man har haft fordi man har troet på sine initiativer. Så det håber jeg, at man vil blive ved med at gøre, og koncentrere sit fokus omkring nogle initiativer der er livsnerven i Farsø. Så min opfordring er, at man fortsat skal have det blik.

Jens Chr. Pedersen(S): Ligesom andre har sagt. Så har det været en god proces som mange har taget aktiv del i. Og det er positivt at der så er kommet nogle ekstra midler til. Kurt Friis sagde, at vi havde været heldige med det, men vi kunne også sige at vi var heldige at der var nogle medarbejdere i forvaltningen der påtog sig det stykke arbejde at finde ud af hvor var der nogle uforbrugte midler, som vi kunne få lov at anvende i Farsø. Jeg tænker også, at det bliver voldsomt spændende, når vi ser hvad vi kan få gjort for de penge der er til rådighed. Som det ser ud nu, så ser det ud til at man prioriterer at færdiggøre det der hedder ”Den røde tråd”, hvilket er fint, men det jeg ser mest frem til når de kommunale midler er brugt, så ligger der jo rigtig mange forslag, som der ikke er midler til at finansiere kommunalt. Så der bliver en masse for lokale grupper og lokale initiativtagere at tage fat på. Ud over de fire initiativer som Kirsten nævnte, så er der en del der peger på, at der godt kunne være brug for en del flere aktiviteter for unge i Farsø by. Måske tænker man især på weekenderne, hvor der ikke er mange aktiviteter der kører, bortset fra de foreningsbårne selvfølgelig. Så det bliver spændende at se, hvor mange der tager aktivt del, når de ikke bliver finasieret over de kommunale midler.

Jimmy Støttrup Jensen (V): Jeg bor ganske vist ikke i Farsø, men hvis Niels Krebs havde været her i dag, ville han også have rost planen i Farsø. Så jeg tillader mig at bruge hans taletid for at fortælle vigtigheden af, at vi som kommune understøtter disse planer – overalt i kommunen. Det er så vigtigt at vi bakker op om de lokale ting rundt omkring. Og som Jens Chr. Berører, at når man sætter sådan en plan i gang, så sår man nogle frø og nogle griber nogle bolde, som ikke nødvendigvis finasieres af kommunen. Altså nogle der tager initiativ til at søge fonde, og på den måde får de penge som kommunen har bidraget med, til at vokse.

Byrådet var enige om at sende byudviklingsplanen og byfornyelsesprogrammer i høring fra den 1. maj til den 26 juni. Høringen er udsendt via digital post til borgere som er ejer, lejere eller brugere i eller omkring Farsø.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: