Røgfri arbejdstid for kommunale medarbejdere

VESTHIMMERLAND: Kommunens økonomiudvalg besluttede for et år siden at indføre røgfri arbejdstid for medarbejdere ansat af Vesthimmerlands Kommune.

Senest 1. januar 2018
Den ”Røgfri Arbejdstid” trådte dog ikke i kraft med det samme, men skal være gennemført senest den 1. januar 2018.

Siden beslutningen blev taget for et år siden har medarbejdere selv nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet kommunens nye ”Politik for Røgfri Arbejdstid”.

I hele arbejdstiden
Rygepolitikken beskriver bl.a.at arbejdstiden regnes fra man møder, til man går hjem, og det er ikke muligt at gøre brug af afspadsering eller flekse ud for at ryge.

Der er dog undtagelser. Medarbejdere, der har overenskomstmæssigt selvbetalte pauser, kan ryge i disse pauser, forudsat at de ikke ryger iført arbejdstøj eller uniform fra Vesthimmerlands Kommune. Rygning skal endvidere foregå uden for matriklen. I den henseende regnes e-cigaretter på lige fod med almindelige cigaretter.

Der er også mulighed for lempeligere rygeregler, hvis en kommunal ansat skal på lejrskole eller på personaledage udenfor sit sædvanlige tjenestested. Rygning skal i disse tilfælde aftales i det den ansattes Med-lokaludvalg.

Det er ledelsen på den enkelte kommunale arbejdsplads, der skal håndhæve reglerne, og en overtrædelse af rygeforbuddet bliver betragtet som en misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Medarbejdere på rygestop
For at få medarbejderne til at slippe smøgerne tilbydes de rygestopkurser som et frivilligt tilbud gennem de ansattes sundhedsordning, og med Sundhedscenter Vesthimmerland som samarbejdspartner. Dette har mange allerede benyttet sig af, og flere ansatte planlægger at deltage i rygestopkurser i den kommende tid.

Nogle af kommunens arbejdspladser har allerede indført rygeforbuddet.

Og endelig har Vesthimmerlands Kommune ansvaret for, at medarbejderne kan færdes i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor forventer kommunen, at borgere og andre, der har ærinder på de kommunale institutioner også følger denne politik. 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: