Prisstigninger udskyder cykelstiprojekt i Trend

TREND: Et cykelstiprojekt langs Viborgvej i Trend har været undervejs længe og er det endnu en tid.

Prisstigninger betyder at projekt netop er steget med 3,9 mio. kr.

Tilbage i december 2019 afsatte Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune 2,5 mio. kr. til gennemførelse af cykelstien ved Trend.

Siden er der altså stødt betragtelig flere udgifter til.

Den 17. august 2022 blev der afholdt licitation på projektet. Gennem ekspropriation er der erhvervet areal til anlægget. I juni var taksationskommissionen på besigtigelse på 7 ejendomme, som ikke har accepteret kommunens tilbud til erstatning. Der afventes p.t. afgørelse fra taksationskommissionen vedr. erstatning på disse ejendomme.

Grundet udvikling i priser, øgede omkostninger til rådgivere grundet ekspropriation og indbringelse til taksationskommissionen er de samlede forventede omkostninger til anlæggelsen af cykelsti ved Trend steget til 6,4 mio. kr.  Heraf kommer mérudgiften på 3,9 mio. kr.

På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget på sit seneste møde, at projektet udskydes og genudbydes i 2023, når priserne forhåbentligt er lavere

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: