Planen er klar for Farsø – FOTOS

FARSØ: Siden sidste efterår, har der været arbejdet på en ny byudviklingsplan, der skal række 10 år ind i fremtiden.   

I hele forløbet har det valgte arkitektfirma, LabLand ønsket at inddrage og borgere og erhverv så vidt muligt. Der har således været flere vandringer i byen og været afholdt såkaldte dialogmøder og ”temastunder” med udvalgte grupper såsom børn & unge, seniorer, handel & erhverv, ejendomsinvestorer og endelig borgere og foreninger der interesserer sig for Byliv og Mødesteder. Alle temaer har bygget ovenpå de mange input som LabLand har modtaget i Bykontoret i Farsø Rådhuscenter.

Undervejs har også et særligt nedsat Byudviklingsråd været LabLands netværk og sparringspartner omkring lokale forhold.

Her til formiddag var der mulighed for at høre om planerne og indsatserne i byudviklingsplanen og byfornyelsesprogrammet for Farsø, inden den er klar politisk godkendelse og offentlig høring.

Det var der stor interesse for. Rigtig mange mødte op.

Borgmester Per Bach Laursen takkede for borgernes store engagement

Borgmester Per Bach Laursen bød på kommunens vegne velkommen til præsentationen. Han takkede på kommunens vegne for borgernes store engagement og han opfordrede borgerene til at kigge planen igennem og melde ind hvis der er noget som skal have ekstra fokus, ændres eller passes til. For som borgmesteren understregede, så er byudviklingsplanen et redskab og et katalog som man til enhver tid kan finde frem i forhold til at prioritere ønsker for byen.   

-I byrådet har vi meget stor fokus på, at der straks skal sættes noget i gang, når byudviklingen ligger endelig klar, lød det fra borgmesteren.

Majken Hvid fra LabLand arkitekter præsenterer

Det kunne planlægger Majken Hvid fra Arkitektfirmaet LabLand efter en kort præsentation af indholdet af byudviklingsplanen fortælle at der gør.

Rigtig mange mødte op i “Bykontoret” for at se og høre præsentationen, hvoraf mange selv har deltaget i dialogmøder, temastunder og byudviklingsråd

-Vi er så heldige i forbindelse med denne byudviklingsplan, at der følger områdefornyelsesmidler på kr. 3 mio. kr. med, så vi straks kan komme i gang.

De seks projekter der først vil blive sat i gang går under projekttitlerne: Bytorvet i midtbyen, Ankomsttorvet ved rutebilstationen, synliggørelse af ”Den Røde Tråd”, Samlingspladsen i Søanlægget, Naturrummet i Søanlægget og ”Elipsen” ved skolen.         

De overordnede fokusområdet i Byudviklingsplanen:
Færdiggørelsen af ”Den Røde Tråd” på tværs af midtbyen, fra Stadion, hal, skole, busterminal til Farsø Rådhuscenter. ”Den Røde Tråd” kender man også fra den seneste udviklingsplan, og det er den man bygger ovenpå for at få det sammenhængende forløb og åbne byrum til ophold og aktivitet – altså en mere levende bymidte. Der er også fokus på trafiksikkerhed for børn ved skolen og hallen.

Et andet fokusområde er den bynære natur. Her skal Søanlægget – som er byens ubetingede perle, gøres mere synlig og ikke mindst mere rekreativ til ophold. Der lægges også op til 3 naturstier, som er rundstrækninger af forskelig længde, som fører rundt til naturskønne, kulturelle og historiske steder i og omkring selve byen.  

Endelig kigges der også på hovedgaden med hensyn til begrønning og kultur, for at forskønne gaderummet, skabe en idenditet for byen samt at sænke hastigheden.

Der er også kigget på boliger, for at skabe en god boligbalance i byen med varierede boligtyper og ejerforhold samt mulighed for nye boformer, som eksempelvis generationsfællesskaber, så der er attraktive boligtilbud til indbyggere i alle aldre.

For at sikre at erhvervslivet trives og har mulighed for udvikling er der kigget på udlægning af nye erhvervsgrunde i den sydlige ende af byen.  Og endelig er der og kigget på hvad en kommende energi-ø udenfor Farsø kan give af følgeerhverv i Farsø.   

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: