Paramedicinere skal hjælpe de kommunale sygeplejersker  

VESTHIMMERLAND: Kommunale sygeplejersker i Vesthimmerland, Jammerbugt, Frederikshavn og Mariagerfjord indgår nu et nyt samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

Det nye samarbejde giver en mere direkte adgang til regionens paramedicinere, så sygeplejersker i kommunen kan kontakte paramedicinere ved behov for udkørende faglig assistance.

Undgå unødvendige indlæggelser
– Forventningen er, at samarbejdet bidrager til at undgå unødvendige indlæggelser. Det skal skabe mere hensigtsmæssige forløb for borgere, der ikke har behov for akut indlæggelse, men som har behov for akut at blive tilset af særlige sundhedsfaglige kompetencer. Det skal altså være med til at skabe tryghed i de helt nære sundhedstilbud, siger lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed, Martin Rostgaard-Knudsen.

Paramedicinere har andre redskaber
Kommunerne vil helt konkret kunne kontakte en paramediciner ved behov for faglig assistance til brug for sygeplejerskens vurdering – eksempelvis kan en paramediciner hjælpe med yderligere diagnostik. Paramedicineren kan også hjælpe med at genanlægge intravenøs adgang, hvis der er behov for ultralyd til genanlæggelsen.

Hjælper til når der er ledig tid
Opgaverne løses af en paramediciner, hvis der er ledig tid mellem akutopgaverne, der fortsat vil have førsteprioritet.

-Det er støtte og supplement til den undersøgelse og diagnostik, som sygeplejerskerne allerede står for i dag. Patienterne får gavn af, at der et opgavefællesskab om den akutte patient. Vores paramedicinere er på vagt i forvejen, så det er oplagt, at de kan understøtte en kommunal sygepleje i eksempelvis at måle og verificere vitale værdier på en akut patient. Så undgår vi i nogle tilfælde også, at den patient kommer ind for eksempel midt om natten i akutmodtagelserne, siger Martin Rostgaard-Knudsen.

Samarbejdet forventes at bidrage med gensidig erfaringsudveksling og styrkede relationer mellem kommunale sygeplejersker og paramedicinere.

Hjælper også den anden vej
Paramedicinerne kan også kontakte sygeplejerskerne, hvis de står ved en borger i forbindelse med en 112-opgave, hvor de vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage en kommunal sygeplejerske. Det kunne være for at høre, om der er en behandlingsplan for borgeren, eller om et opfølgende hjemmebesøg er muligt.

Læring fra Covid-19
De nye tiltag bygger blandt andet på erfaringer, som blev gjort under covid-pandemien, hvor paramedicinere kørte ud til patienter mistænkt for at have Covid-19. Her blev patienterne screenet i forhold til behov for indlæggelse. Det viste sig, at mange indlæggelser kunne undgås.

Med de nye tiltag kommer gruppen af paramedicinere til i højere grad af tage del i det tværsektorielle samarbejde, og vil fremover ikke kun indgå som en del af regionens arbejde med akutte patienter.

Samarbejde startede 1.oktober
Samarbejdet gik i gang den 1. oktober. De fire kommuner er valgt, fordi det er i disse fire kommuner, der findes paramedicinerbaser – altså det fysiske arbejdssted, hvor paramedicinerne opholder sig mellem de akutte udkald. Der er paramedicinerbase i Farsø og som noget nyt fra 1. oktober også i Aalestrup.

FAKTA: Hvad er en paramediciner?
En paramediciner kan på egen hånd udføre avanceret behandling af patienter, der eksempelvis lider af åndenød, kredsløbsproblemer, hjertestop eller bevidstløshed. På den måde kan paramedicineren yde livsreddende hjælp, indtil patienten kan transporteres på hospitalet. Paramedicinerne understøtter således regionens præhospitale højtspecialiserede behandlingstilbud med akutlægebilerne i front.

I paramedicinerens bil findes der udstyr, der gør, at behandlingen kan påbegyndes, så snart bilen er hos patienten.

I det nye samarbejde med de kommunale sygeplejersker kan paramedicinerne blandt andet understøtte ved:
– Anlæggelse af perifær venekatete (PVK)
– Optagelse af EKG (hjertediagram)
– Blærescanninger med ultralyd
– Måling af infektionstal (CRP)
– Urinstix
– Blodsukkermålinger
– Supplere administrationsveje til medicin, fx intramuskulær, intranasalt mv.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: