Økonomisk næring til Sundhedens hus i Farsø

FARSØ: Planerne om et Sundhedens i Farsø, der kan samle såvel, regionale, kommunale og private sundhedstilbud under et tag har efterhånden været under planlægning i nogle år.

Formand for Sundhedsudvalget Palle Jensen(S), som har været med i den lange proces, siger at ventetiden måske nu kan vise sig, at gå hen og blive ”held i uheld”.

For en meddelelse fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby tikkede ind hos kommune og region i sidste uge, hvor det fremgår at hun vil støtte nye læge- og sundhedshuse med sammenlagt 200 mio. kr.  En anden pulje på 600 mio. kr. til styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og bedre patientforløb følger i løbet af foråret.

Begge puljer giver i den grad økonomisk næring til at komme i gang med et Sundhedshus i Farsø.  

Palle Jensen fortæller da også, at han straks sammen med Vesthimmerlands kommunaldirektør Henrik Kruse stykkede en skrivelse sammen til formand for Region Nordjylland Ulla Astman og hendes forretningsudvalg om at nu er pengene der til at komme videre med projektet i Farsø forudsat, at der ligger ansøgning på sundhedsstyrelsens bord senest den 5. marts 2018.

Men for at få sendt ansøgningen afsted skal de praktiske perspektiver endelig på plads, nemlig den endelige placering af Sundhedshuset, som man er nået til erkendelse af placeres bedst på den vestlige del af sygehuset, altså på den grund som Sparekassen Farsø i sin tid forærede til sygehuset med henblik på en udvidelse. 

Meget tyder nemlig på at en sammenbygning med sygehuset og dets diagnostiske center vil kunne rumme gode perspektiver og en nytænkning, som Sundhedsstyrelsen i deres fordeling af penge vil finde særlig interessant.  

-Men det skal kommunens og regionens embedsmænd nu i samarbejde kigge på, siger Palle Jensen – og de får travlt.  

For i samme forbindelse skal de også gøre projektet så interessant, at en privat investor vil stå for byggeriet, så såvel region, kommune og private praksis kan leje sig ind.  

-Det er den måde man ønsker det i dag, konstaterer Palle Jensen, men oftest vil der også være tale om langvarige lejekontrakter, som en privat investor kan projektere ud fra.

 

På sundhedsudvalgets første møde i sidste uge var der enighed om, at ”Nu skal det være” og tilbage i november og december fik vi også mundtlig tilkendegivelse fra Regionen, at man nu skal i gang med projektet i Farsø, siger Palle Jensen.         

 

FAKTA:
Sådan skrev sundhedsminister Ellen Trane Nørby til kommuner og regioner:
– ”Tanken bag læge- og sundhedshusene er at samle en række forskellige sundhedsydelser og sundhedstilbud under et tag, så man som borger får en letter og mere overskuelig adgang til det nære sundhedsvæsen. Og nye og moderne rammer vil gøre behovet for indlæggelser på sygehusene mindre for patienter med bl.a. kroniske sygdomme.

 

Det giver mulighed for, at de praktiserende læger kan samle sig i større fællesskaber sammen med fx jordemødre, sundhedsplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, diætister og medarbejdere i den kommunale hjemmesygepleje.

 

Altså flere kommunale, private og regionale sundhedstilbud i et hus.

På den måde kan man samarbejde og eksempelvis deles om udstyr som f.eks. EKG, lungefunktionsmåler og laboratorieudstyr.           

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: