Nu skal Gundestrupgård indrettes for 1,7 mio kr

VESTHIMMERLAND: For et år siden var Vesthimmerlands Kommune i spenderehjørnet og investerede i en gård, nærmere bestemt Gundestrupgård på Gl. Roldvej udenfor Aars inkl. jordanliggende på 20,6 ha.. Pris var over 9 mio. kr. finansieret af kommunens kassebeholdning. 

Stuehus, driftsbygninger, parklignende have og spejlbassin kostede inkl. afgifter kr. 5.040.000. De 20,6 ha. jord kostede inkl. afgifter 4.020.000 kr. Altså sammenlagt 9.060.000 kr.

En stor moderne maskinhal er allerede i brug til konferencer og møder. Nu er turen kommet til gårdens stuehus, som skal indrettes til en sammenhængende erhvervsservice ved at samle medarbejdere og kompetencer fra Vesthimmerlands Kommune og Erhverv Væksthimmerland under samme tag.

Selvom stuehuset for nylig er renoveret skal det for at det kan anvendes til kontorer og mødevirksomhed, ændres med ventilation, brandsikring og ombygning af trapper, lokaler mm. På Økonomiudvalgets møde den 13. september 2023 blev budgettet for renovering af stuehuset på 1,7 mio. kr. eksklusiv moms godkendt. Nu er det op til Byrådet i denne uge om det vil bevillige pengene.

Den foreløbige tidsplan er, at renoveringen af stuehuset forventes igangsat primo 2024, og at indflytningen af de kommunale medarbejdere kan ske fra juni 2024. Sammenholdt med seneste status fra september 2023 er tidsplanen rykket en måned.

Når stuehuset tages i brug, vil indtægter og udgifter balancere, således at driftsbudgettet går i nul, og der ikke kræves en driftsbevilling. Dette skyldes blandt andet indtægter fra brugere af lokalerne, herunder Erhverv Væksthimmerland, CKA og via ekstern finansiering, samt forpagtning af jord.

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: