test

Nu sættes museumsstrukturen under lup

VESTHIMMERLAND: På baggrund af Vesthimmerlands byråds beslutning om, at alle fagudvalg skal arbejde med struktur på de respektive områder, har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at gennemføre en analyse af kommunens museumsstruktur.

Formålet med strukturanalysen er, at sætte fokus på kvalitetssikring og udvikling de kulturelle tilbud til kommunens borgere, jf. Kulturpolitikkens perspektiver og de tilhørende udviklingsplaner. Der er ikke tale om besparelsestiltag, men om en vurdering af mulighederne for at få mere kultur for pengene i Vesthimmerlands Kommune.

Allerede i august sidste år godkendte Kultur- og Fritidsudvalget et forslag til kommissorium og tidsplan for analyse af kommunens museumsstruktur.

Jævnfør kommissoriet har HAVE Kommunikation & PR haft til opgave, at udarbejde en rapport, der indeholder en analyse af kommunens otte museer med hensyn til faglig profil, økonomi, organisation og rammer. Heri indgår data-indsamling og inddragelse af de syv museer.

Analysen præsenteres på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i denne uge. Analysen vil desuden blive præsenteret for Byrådet på et temamøde den 25. januar 2024. Samme dag vil den også blive præsenteret for bestyrelserne for Museer i Vesthimmerlands Kommune på et fællesmøde på Rådhuset i Aars.

Kultur- og Fritidsudvalget afholder efterfølgende bilaterale dialogmøder med de respektive museumsbestyrelser om anbefalingerne. 

På baggrund af dette udarbejder Kulturforvaltningen et konkret forslag til fremtidig museumsstruktur med udgangspunkt i de politiske drøftelser og dialogmøder. Den politisk behandling vil tage sin start april måned.

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: