Negativ befolkningstilvækst – hvis der ikke gøres noget

VESTHIMMERLAND: På det seneste byrådsmøde, blev den overordnede kommunale strategi for Vesthimmerland for de kommende fire år vedtaget.

“Vores Vesthimmerland 2022-2026” er en 17 sider lang strategi for Vesthimmerlands Kommune. I planen er der fire overordnede områder, som der vil blive sat fokus på: Vores vækst, Vores fællesskaber, Vores børn og unge, Vores natur og grønne omstilling

Svend Jørgensen (C )slog særligt ned på en ting i planen – nemlig befolkningsudviklingen,  som han mener der skal gøres en ekstra indsats for. En fremskrivning hen over de kommende 20 år viser,  at Vesthimmerland går en negativ befolkningsvækst på 5% i møde. Ser man samlet på Nordjylland viser den stigning på 3%, I hele landet en stigning på 7 %. Altså et fald i Vesthimmerland og en stigning mange andre steder

-5 % svarer til 1.700 borgere, lød det fra Svend Jørgensen. Det er katastrofalt hvis det kommer til at ske. Det er efter min mening langt det største problem vi har i Vesthimmerlands Kommune. Det kræver et meget bredt samarbejde – også i byrådet, at få vendt den udvikling.

Borgmester Per Bach Laursen (V) tilføjede til tallene: Det er Aalborg og Rebild der trækker læsset, i de øvrige 9 nordjyske kommuner er der stagnation. Vi skal altså i gang med en strategisk satsning

Fra Signe Nøhr (C) lød det: Det kræver hårdt arbejde. Nye borgere kommer ikke af sig selv og fordi vi håber og tror på det. Jeg foreslår vi kigger på skatteprocenten.  

Asger Andersen (A): En klimavenlig kommune som har nogle sikre forsyningslinjer og et rimeligt serviceniveau vil blive afgørende for bosætningen i fremtiden – meget mere end skatteprocenten, men det er politik.

Kurt Friis (V): Jeg synes vi har mange gode ting at byde på i kommunen. Et godt skolevæsen, dagtilbud, attraktive byggegrunde, haller. Arbejdspladser er vigtige for at få folk til at flytte hertil og få dem til at blive her.

”Vores Vesthimmerland 2022-2026” var i offentlig høring fra 4. april til 30. maj 2022. Der indkom kun 6 høringssvar.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: