Nærhed i sundhedsvæsenet optager mange borgere

FARSØ: Efter at Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø, mandag aften, havde afholdt sin generalforsamling, havde foreningen inviteret til offentlig møde.

Her kunne formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Asger Andersen fortælle om status på Sundhedshuset i Farsø, nærhospitaler og sundhedssamarbejdet mellem region og kommune.

Nærhed i sundhedsvæsenet optager mange borgere, fortalte Asger Andersen.

Sundhed skal tættere på borgeren
Den tidligere regering satte en sundhedsreform i gang ud fra devisen, sundhed skal tættere på borgeren. De så de bl.a. gjort med etableringen af 26 nærhospitaler. Her i Vesthimmerland synes vi det var en udmelding der var svær at forholde sig til, for vi har jo Farsø Sygehus. Efterfølgende har den nye regering sat tanken om nærhospitaler for 4 mia. kr. på pause, fordi pengene skal bruges på noget andet. Jeg tænker det er til forsvaret.

Ny tanke – e-hospital
Men selvom tankerne om fysiske nærhospitaler er sat på pause, så indeholdt den nye sundhedsreform også et ønske om øget digitalisering.  Det har inspireret de 11 kommuner i Nordjylland om en fælles tanke, nemlig et e-hospital, som i høj grad handler om tilgængelighed for borgeren. Altså digitale løsninger, såsom iltmåling, blodsukkermåling og andre sundhedsydelser, som vi komme helt tæt på borgeren.

Sundhedshuset i Farsø går efter planen
Opførelsen af Sundhedshuset i Farsø går efter planen. For 2 uger siden kunne praktiserende læge Steinar Sandberg vise huset frem for 6 unge læger under uddannelse. Det viser sig, at de seks uddannelseslæger alle har en tilknytning til Himmerland, og ser det som en god mulighed at slå sig ned som praktiserende læge i Vesthimmerland. Alle er på uddannelsen i Aalborg, og nu viser effekten sig af at have en medicinuddannelse så tæt på, sammen med, at vi også lyttet til de unge læger om at etablere sundheds/lægehuse hvor de kan indgå i et fagligt fællesskab.

Jeg tror, vi får de 4 ledige ydernumre i Vesthimmerland besat, når de unge læger er færdiguddannede – også selvom der går nogle år endnu. Steinar og Farsø Lægehus flytter ind i sundhedshuset efter nytår. Selvom han godt selv kan fylde huset op, så har han et ønske om, at en psykolog også kan flytte ind. Det har vi Vesthimmerland brug for og har et ledigt ydernummer til. I første omgang er Sundhedshuset et lægehus fordi, det var det pengene fra staten blev givet til, men på sigt er tanken også at huset kan udvides med en etape 2 og indeholde andre sundhedsaktører.

Nu har Aalestrup og Farsø fået et sundhedshus, og jeg kan da også godt afsløre at Løgstør har det samme ønske.

Synergi i Farsø mellem sygehus, korttidsafsnit og lægehus
I arbejdet mellem Region og Kommune fremhæver vi synergieffekten mellem sygehus, korttidsafsnitter på Højgården og det kommende lægehus, som ovenikøbet er fysisk tæt placeret på hinanden og spiller godt sammen. 

Der er ingen tvivl om at sygehusene i fremtiden vil udskrive patienterne tidligere og tidligere, og derfor vil der blive større brug for korttidsafsnittet. Pt. er der 22 åbne pladser med mulighed yderligere 8 pladser på Højgården.

Ældre borgere bliver i eget hjem
Asger Andersen talte også om kommunes sundhedsprofil, hvor flere borgere over 80 år stadig bor i eget hjem. Det er årsagen til mange ledige plejehjemspladser og en udgift på tomgangshusleje som kommunen lige nu er ved at kigge på. Han nævnte også et ønske om tryghedsboliger, hvor ældre bor i et fællesskab, fordi de er alene, og ikke fordi de nødvendigvis kræver pleje. Jeg ser ensomhed, som et kæmpe problem i fremtiden, lød det afslutningsvis fra Asger Andersen.             

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: