Masterplanmidler fordelt til skoler og dagtilbud

VESTHIMMERLAND: Børne- og Familieudvalget vedtog i 2021 en prioriteret vedligeholdelses- og moderniseringsplan for skoler og dagtilbud.

Planen er afstemt med kommunens ejendomscenter, som står for vedligeholdelsen af klimaskærmen på bygningerne i skole- og dagtilbud.

Grundet skolestrukturprocessen og længere tids planlægningsarbejde er en modernisering af Vestrup LBO blevet forsinket. Derfor overføres der 1.252.467 kr. fra 2023 til 2024. I budget 2024 er der afsat 3.000.000 kr. til skoleområdet og 1.000.000 kr. til dagtilbudsområdet. I alt 5.252.467 kr.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at prioritere følgende projekter i 2024:  Køb af Væksthuset i Farsø 1.500.000 kr. til K-klasserne, modernisering af Vestrup LBO 2.987.000 og skur Valhalla 280.000 kr. I alt 4.767.000 kr.

Restpuljen prioriteres til ekstra vuggestuekapacitet i Aars 350.000 kr.

Desuden prioriteres et rådgivningsbidrag til Ejendomscentret til udarbejdelse af overslag på total renovering af Mejsevej og Troldehøj og udarbejdelse af forslag til bedre lokaludnyttelse på Hornum Skole 135.467 kr.

I 2025 forventer Børne- og Familieudvalget igen, at kunne sættes fokus på blandt andet skolernes faglokaler.

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: