Mange input til fremtidens Farsø – FOTOS

FARSØ: Der var stort fremmøde – og dermed stor interesse, for at sætte tænkerne for Fremtidens Farsø, da Vesthimmerlands Kommune og LabLand arkitekter i dag for første gang inviterede indenfor i ”Bykontoret”.

Inviterede indenfor i ”Bykontoret”
”Bykontoret” er beliggende i de tidligere Super Brugsen lokaler i Farsø Rådhuscenter, og der er således både god plads til borgerne og deres ideer på plancher, kort og opslag.     

-Allerede i dag har vi fået en indikation af hvilke temaer og emner vi skal fokusere på, siger projektleder hos LabLand Simone Foss Brink Simonsen. Hun kunne også se på tilmeldingslisterne at adskillelige borgere havde skrevet sig på.

Lover godt
-Det lover godt, lyder det videre fra Simone Foss Brink Simonsen, der mener at en byudviklingsplan er et meget vigtigt redskab for at sikre fremdrift i byen. Desuden betyder en høj grad af borgerengagement og involvering at alle har fælles retning. Sammen skal vi skabe de bedste rammer for et fortsat levende og attraktivt Farsø. Så jeg vil gerne opfordre alle, der vil deres by, til at være med.              

Arbejdet med byudviklingsplanen er i gang
Arbejdet med byudviklingsplanen for Farsø løber til marts næste år, hvor en ny udviklingsplan for Farsø gerne skal ligge klar til godkendelse.      

Indtil videre har borgere i Farsø været inviteret til at udfylde et online spørgeskema udsendt via E-boks. Det benyttede 267 borgere sig af. Ikke en imponerende respons, hvilket kan skyldes den korte svarfrist, men det har dog alligevel givet Labland en indikation på fokusområder.    

Der var masser og ideer til Farsøs nye byudviklingsplan, som blev nedskrevet og placeret på tematavlerne i bykontoret

Fik mange input og ideer i lørdags
Det åbne Bykontor i lørdags har til gengæld givet respons. Et stykke på den anden side af 100 håndskrevne idekort fandt man på tavlerne. Dertil masser af prikker på bykortet som indikerede gode steder at komme og dermed byens styrker og kvaliteter, og andre prikker der indikerede hvor der skal udvikles og tænkes nye tanker. Man blev sågar også stillet det spørgsmål: Hvilke fortællinger skal kendetegne Farsø i fremtiden?.       

Som det ses pegede mange på Søanlægget som en af byens største kvaliteter
Simone Foss Brink Simonsen havde også ophængt inspirationsbilleder, hvor man kunne stemme på sine favoritter med hjerter. De fleste hjerter blev sat på billeder med der viste ophold og aktiviteter omkring søen, blomstermark, solcelleanlæg, byrum og opholdssteder

Grupper af borgere inviteres nu til ”Temastunder”
Bykontoret får ganske vist ikke åbent på dagligt basis, men med sin centrale placering får Bykontoret i løbet november måned den rolle, at LabLand indkalder grupper af borgere til ”Temastunder”

Simone Foss Brink Simonsen fortæller at ”Temastunder” betyder, at der indkaldes personer og grupper der har interesse for bestemte emner/temaer. Det kan eksempelvis være børn og unge, Byrum og mødesteder, Trafik og stier og andre temaer. 

Undervejs vil et nedsat byudviklingsråd – mellem de nævnte aktiviteter, deltage i sparrings- og planlægningsmøder med LabLand og Vesthimmerlands Kommune. Udviklingsrådet er projektets lokale ambassadører.

Til januar vil bykontoret invitere til åben tegnestue. Her vil byudviklingens tematikker og dertilhørende indsatser blive kvalificeret og prioriteret.  

Som tidligere nævnt vil Farsø’s Byudviklingsplan der indtil videre går under arbejdstitlen ”Sammen kan vi mere” blive præsenteret og fejret i starten af marts 2023.  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: