Langt om længe er spadestikket taget til Sundhedens Hus – FOTOS – VIDEO

FARSØ: Siden 2005 har Sundhedens Hus i Farsø været undervejs.

Det har været en lang ”fødsel” at projektere og finansiere. Huset har sågar ændret status undervejs fra et sundhedshus til et lægehus, grundet øget behov for lægedækning. Behov som Staten heldigvis er med til at understøtte økonomisk, når byggeriet nu går i gang. Ellers er det Vesthimmerlands Kommune som står for byggeriet og er udlejer af faciliteterne.

Man kunne læse om projekteringen af Sundhedens Hus i Farsø Avis i sidste uge.

Læge rykker ind ved årsskiftet 2023/24
Det er Farsø Lægehus med praktiserende læge Steinar Sandberg i spidsen der rykker ind i huset ved årskiftet 2023/24. Til den tid forhåbentlig sammen med nyuddannede læger, som han rekrutterer.

17 år har Sundhedens Hus i Farsø været undervejs. Her til eftermiddag blev første spadestik langt om længe taget til huset

Stort fremmøde til spadestik
Sidste onsdag var der første spadestik på Sundhedens Hus i Farsø, som ganske vist bliver nabo til Farsø Sygehus på Højgårdsvej, men får adresse på Bystrupparken.

Mange involverede i projektet, borgere og politikere var mødt op til spadestikket

Mange var mødt op til begivenheden. Ildsjæle som har kæmpet for huset igennem de 17 år, som huset har været undervejs samt politikere og borgere som har fulgt den lange proces.  

Ud over spadestik stod formand for sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommunen, Asger Andersen(A) og praktiserende læge Steinar Sandberg fra Farsø Lægehus for talerne. Sidstnævnte rykker ind med sin praksis når huset står færdigt.

To taler
Det var nuværende formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Asger Andersen (A), der holdt den ene af de to taler ved begivenheden. Den anden var praktiserende læge Steinar Sandberg fra Farsø Lægehus, der altså som den første flytter ind i huset, når det står færdigt om ca. halvandet år.

Lang historik
Fra Asger Andersen lød det: Jeg har arvet dette projekt fra de to forrige sundhedsudvalg. Vi har en rigtig lang historik i forhold til at komme i gang med Sundhedshuset her i Farsø. Der har været søgt penge ad flere omgange. Vi har både haft pengene frem og tilbage, for at få dem til at blive til flere. Der har også været en politisk proces i forhold til at få kommunale midler ind i projektet. Men det er først og fremmest sket fordi der igennem mange år har været et samarbejde med de praktiserende læger her i Farsø. Først Kari Hjulgaard og nu Steinar Sandberg.

Et lægehus
Når vi bygger et lægehus/sundhedshus, så er vi også helt afhængige af, at der også er nogle læger der synes, at det er interessant at rykke ind i. Det er der heldigvis – og det kommer Steinar selv til at sætte ord på. Placeringen har også været diskuteret rigtig meget. Skulle det være på denne grund eller skulle det være på sygehusgrunden på Fredensvej. Valget er faldet her – og det er fordi, at vi under ingen omstændigheder – ved at tage et kommunalt initiativ, vil risikere at forhindre Regionen i at gøre noget mere.

Vi får mere og mere brug for sundhedsvæsenet
Det vi ved er, at vi får brug for at udvide vores sundhedsvæsen i Vesthimmerland betydeligt i de kommende år. Hvorfor?. Fordi vi bliver ældre og ældre. Vi bliver ikke bare 80, vil bliver 90 og 100 år. Det giver nogle udfordringer. Det betyder vi kommer til at bruge sundhedsvæsenet endnu mere. Heldigvis er vi blevet rigtig gode til at behandle såkaldte multisyge. Vi har et sundhedsvæsen der kan noget. Det er en kæmpe gevinst, at vi har al den viden og al den praksis der skal til.

Kommunen er bygherre
Vores opgave er at tilbyde rammerne. Disse rammer tager vi det første spadestik til i dag. Jeg vil glæde mig til – om nogle år, når vi skal tage andet spadestik. Men foreløbig er det 665 m2 som både kommunen ejer grund og bygning til. Det bliver med de moderne faciliteter et tidssvarende lægehus skal bruge.

Mangel på læger
Det skal også gerne betyde, at vi får flere læger til at være i lægehuset. Vi har et ydernummer der er på standby indtil vi får brug for det. At få besat dette ydernummer er en af de opgaver som Steinar har sat sig for og har lovet styregruppen for dette projekt, når byggeriet står færdigt til nytår 2023. Du får lov at vente til 2.januar 2024 med at flytte ind med rigtig mange lægekræfter. Lægehuset skal selvfølgelig have tid til at udvikle sig og opbygge den praksis der er omkring det.

Fair markedsvilkår
Hvis vi skal se på det vi gør som kommune, så er det at vi investerer i huset med tilskud fra staten – altså sundhedsministeriet, men vi går også ind og sørger for, at der er nogle fair markedsvilkår, når vi lejer disse lokaler ud til Farsø Lægehus. Det betyder også vi har haft et tæt samarbejde i forhold til hvordan lokalerne skal se ud og indeholde.

Og når vi inviterer eksperter indenfor med gode råd så koster det også lidt. Politisk er vi sluppet med en tillægsbevilling på kr. 100.000 til det her projekt. Det synes vi faktisk er ret godt gået.  I Byrådet var vi enige om, at det var meget afgørende at få huset klar til januar 2024.

Der var stor interesse for at se tegningerne for huset.

Byggeriet går i gang nu
I forhold til selve byggeriet, så er vi så langt nu, at der er skrevet kontrakter og I kan se at entreprenørerne er landet. Vi er stadig i den fase, at det at få materialer ikke er en selvfølge, men jeg kan love at betonelementerne bliver leveret inden udgangen af i år. Vi regner med at kunne holde rejsegilde en gang i februar 2023. Helt afgørende er at julegaven i 2023 bliver, at vi har et hus der står færdigt.

Har til formål at få flere læger
Fra praktiserende læge, Steinar Sandberg lød det: – Huset har til formål at rekruttere flere læger. Jeg er den første der blev rekrutteret. Da jeg var færdig som speciallæge for to år siden, og spekulerede på, hvor jeg skal slå mig ned når jeg bliver ”voksen”, så var det jo ikke uinteressant, at kigge på det sundhedshus der var planlagt her i Farsø. Jeg kom sent ind i processen, for det startede jo i 2005, hvor jeg ikke engang var begyndt på medicinstudiet. Men jeg er alligevel kommet ind i projektet på et tidpunkt, hvor jeg har kunnet sætte mit fingeraftryk på huset. Jeg tror det bliver et rigtig godt lægehus. Jeg har endnu ikke rekrutteret de læger, som jeg gerne vil have med ind i huset. Men når rammerne er på plads, så kommer rekrutteringen også løbende. Jeg har halvandet år til at få det på plads. Jeg må indrømme, jeg har ikke turdet holde vejret, mens jeg har ventet på dette spadestik, men der har været en utrolig vilje og et utroligt samarbejde fra kommunen for at få denne bygning på plads. Jeg håber Sundhedens Hus bliver lige præcis det jeg har drømt om det skal blive. På den måde kan vi trække de læger til som vi har brug for, så vi igen kan få frit lægevalg i Vesthimmerlands Kommune.

Efter talerne tog de hver sit spadestik til Sundhedens Hus i Farsø.

Byggeriet af Sundhedens Hus ved Højgårdsvej er nu gået i gang. Det vil stå klar til indflytning ved årsskiftet 2023/24

Entreprenørmaskinerne er i gang
Allerede dagen efter, den 1. september, blev de store skovle fra entreprenørmaskiner taget i brug. Som nævnt fra Asger Andersen, er det planen at der skal være rejsegilde til februar 2023. Sundhedens Hus vil være klar til indflytning og ibrugtagning ved årsskiftet 2023/24.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: