Kunstgræsbanen i Farsø fattes penge

FARSØ: Bestyrelsen for Kunstgræsbanen i Farsø har rettet henvendelse til Vesthimmerlands Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg

da de er udfordret på deres likviditetsbudget, grundet tabte forsikringssager og leasingaftaler.

Foreningen beder derfor Vesthimmerlands Kommune om økonomisk hjælp til at få balance i den økonomiske drift af kunstgræsbanen. 

Konkret søger foreningen om et tilskud på kr. 100.000 til færdiggørelse af materialebygning og kr. 100.000 til nedbringelse af nuværende gæld. Sidstnævnte vil jf. ansøgningen kunne give en årlig besparelse på 26.000 kr.

Alternativt søges om mulighed for omlægning af det kommunale lån, med en forhøjelse på kr. 200.000 og forlængelse af løbetid til 20 år. Det vil jf. ansøgningen give en besparelse på 11.000 kr. årligt.

Foreningen oplyser, at såfremt kunstgræsbanens udgiftsniveau ikke sænkes, er eneste umiddelbare løsning en stigning af den årlige leje fra Farsø-Ullits IK, der p.t. betaler kr. 100.000, en forbedret græsklipnings-/vedligeholdelsesaftale med Vesthimmerlands Kommune eller et fast driftstilskud til kunstgræsbanen fra Vesthimmerlands Kommune.

Sidstnævnte forslag kan på forhånd afvises, da der som udgangspunkt for etablering af kunstgræsbaner i Vesthimmerland i 2013 blev vedtaget at der ikke skulle gives kommunale driftstilskud til vedligeholdelse af kunstgræsbaner. 

I 2015 blev kunstgræsbanen i Farsø etableret. Banen er etableret og drevet af Støtteforeningen for kunstgræsbanen i Farsø.  Vesthimmerlands Kommune bevilgede i forbindelse med budget 2014 2.500.000 kr. til projektet. I 2015 blev der yderligere givet en tillægsbevilling på 297.000 kr. og et 10-årigt kommunalt lån på 461.000 kr. til et udvidet projekt. Samlet set er der ydet 3.258.000 kr. i tilskud/lån til etablering af kunstgræsbanen og materialebygning i Farsø. Foreningens eget bidrag til opførelse af materialebygning skulle udgøre 150.000 kr.

Alle bevillinger er givet under forudsætning af, at der ikke efterfølgende ydes kommunalt driftstilskud til anlægget.

På den måde vil der ikke blev givet flere penge til kunstgræsbanen i Farsø, men omvendt vil Kultur- og Fritidsudvalget gerne indstille til Byrådet om at ansøgningen om forlængelse af lånetid fra 10 år til 25 år på de kr. 461.000 imødekommes.

Baggrunden for at økonomien har slået fejl bunder i en række ekstra udgifter i forbindelse med anlæggelsen af banen i Farsø, bl.a. fundering, drænanlæg og kloakering. Desuden blev der leaset materiel til vedligeholdelse af banen, som har været en forholdsvis dyr løsning sammen med 2 forsikringssager på traktoren.

De ekstra udgifter gør at man nu står tilbage med en halvfærdig materialebygning, som man ikke har råd til at færdigbygge. Det vil som tidligere anført koste kr. 100.000      

Og endelig føler man driften presset i kraft af anlæggelsen af flere og flere kunstgræsbaner i lokalområdet.

Den seneste kommunale bevilling til ny Kunstgræsbane i Løgstør vil påvirke driften af banerne i Farsø og Aars – blandt andet på grund af ”udbud og efterspørgsel” – og afhængig af ejer- og driftsstrukturen af banen i Løgstør, vil dette også have en eller anden påvirkning af de nuværende baners drift.

De 100.000 som FUIK årligt bidrager med i lejeindtægt til kunstgræsbanen i Farsø er nemlig afhængig af man kan leje banen ud i perioder til andre klubber og f.eks. i forbindelse med træningsophold.      

I første omgang arbejdes der p.t. på ny lejeaftale med FUIK i forhold til leje af ca. ¼ af materialebygningen til opbevaring af rekvisittter og derudover arbejdes der på vedligeholdelsesaftale med Sport & Academy omkring p-plads, stier og græs/hække.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: