Kommunen ønsker vejen Bystrupparken ændret til offentlig vej

FARSØ: Det nye sundhedshus i Farsø, som lige nu er ved at blive opført, er beliggende med adgang til Bystrupparken.

Derfor mener Vesthimmerlands Kommune at vejen Bystrupparken bør ændres til offentlig vej. Det vil kommunens Tekniske udvalg tage endelig stilling til i denne uge.

Vejen er blevet gennemgående siden sin anlæggelse, og derfor benyttes af både bilister og cyklister, som ikke bor på Bystrupparken.

Vejen Bystrupparken blev anlagt omkring år 2000 som privat fællesvej, og kun med adgang fra vejen Gråbølle. I forbindelse med et byggeri i 2017 blev vejen gennemgående ved at åbne en adgang til Højgårdsvej.

Der har herefter været en del gennemkørende, der ikke har ærinde på vejen. Der er også en del cykeltrafik fra Højgårdskvarteret,der så undgår krydset Højgårdsvej/Gråbølle og derved får en mere tryg skolevej.

Nu, hvor der kommer et sundhedshus, vil der være en almen interesse for at køre på vejen, og der vil – selv om der vælges kun at skilte med sundhedshuset fra Højgårdsvej, være bilister, der vælger at køre ind fra Gråbølle.

Vejforløbet angivet med rød streg på vejen Bystrupparken ønskes ny status fra privat fælles vej til offentlig vej.

Vejen Bystrupparken har en længde på 260 meter.

For de beboere i Bystrupparken der ikke bryder sig om vejens nye status som offentlig, vil Vesthimmerlands Kommune til gengæld påtage sig udgiften med at drive og rydde sne på vejen, gadelys og vedligeholdelse af fortov. Snerydning og renholdelse af fortovet er dog, som ved andre offentlige veje, altid de tilstødende grundejeres opgave.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: