Kommunen har indmeldt perspektivarealer til energi øer

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune har netop indmeldt to perspektivarealer med henblik på energi øer i Vesthimmerland. Det ene er omkring Svoldrup Kær og det andet omkring Nørrekær Enge.

-Vi har indmeldt et areal omkring Svoldrup Kær på 2.250 Ha, indenfor dette område er forventningen, at der skal findes ca. 1.000 Ha. Området indeholder bl.a. paragraf 3 arealer indenfor området (NBL) og arkæologisk interesseområde, og der skal derfor kigges nærmere på arealet før vi kan pege på det konkrete areal, fortæller kommunaldirektør Henrik Kruuse.

Indmeldingen er i overensstemmelse med Byrådets principbeslutning fra den 16. juni 2022 om at arbejde videre med virksomheden BioCirc om en energipark med udgangspunkt i biogasanlægget på Holmevej.

-Vi har også indmeldt et område omkring Nørrekær Enge. Her er der ikke defineret nærmere end, at vi tror på at der kan findes 1.000 Ha., der kan bruges til formålet. Her har vi også nævnt, at der er et potentiale for et muligt samarbejde på tværs med Aalborg Kommune, men også at det ikke er undersøgt nærmere. I området er der også ting der skal kigges nærmere på, før vi kan konkretisere arealet såsom særligt værdifuldt landskab, kystnærhedszone, hensyn til kulturarv mv., siger Henrik Kruuse.

Disse arealer er potentielle til Energiøer i Vesthimmerland

Indmeldingerne svarer i øvrigt til resultatet af den screening, som Planenergi har lavet for kommunen for mulighed for etablering af energiparker. Den screening blev forelagt Økonomiudvalget 8. juni 2022 – og blev lavet på baggrund af vedtagelsen af Kommuneplan 2021 i december 2021.

-Vi har også fået svar på den foreløbige indmelding til Bolig- og Planstyrelsen, der skriver, at de vil gå videre med en uddybende screening og kontakte os ”for at indhente supplerende faktuelle oplysninger om konkrete arealer”, lyder det afslutningsvis fra kommunaldirektør Henrik Kruuse videre.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: