Hvorfor henvises der ikke til skadeklinikken i Farsø ?

FARSØ: Selv om der er en skadeklinik i Farsø, henvises tilskadekomne vesthimmerlændinge åbenbart ikke til den – men derimod til Aalborg og Hobro.

Det fortæller Lone Højfeldt Anderson i et læserbrev her i avisen.
LÆS LÆSERBREVET HER

Siden jul har Lone Højfeldt Andersons familie, to gange, haft brug for at blive tilset af en læge med en skadet fod. Begge gange er de af vagtlægen blevet henvist til Aalborg eller Hobro, selv om skadeklinikken i Farsø, der har speciale i ”knogler” kun ligger 10 minutters kørsel fra familiens bopæl i Aars.

Lone Højfeldt Anderson skriver: I lørdags havde vi endnu engang brug for at få kigget på en fod. Efter 1,5 times ventetid i køen til vagtlægen fik vi besked på, at vi kunne køre til Aalborg eller Hobro. Den pågældende læge mente nemlig at skadeklinikken i Farsø havde haft lukket i flere år.

Hun insisterede dog på at komme til Farsø, hvor en læge fortalte, at vagtlægerne er informeret om skadeklinikkens eksistens. Men hvorfor bliver der så ikke sendt patienter den vej, spørger Lone Højfeldt Anderson sig.

Det svarer Region Nordjylland
Spørgsmålet er sendt videre til regionrådsformand Mads Duedahl, som har sendt spørgsmålet videre til kontorchef for Nære Sundhedstilbud i Region Nordjylland, Carsten Haugaard Kvist, som siger følgende: 

-Det er Praktiserende Lægers Organisation (PLO) som driver lægevagten i Region Nordjylland.

Vi er i hele sundhedsvæsnet optagede af at hjælpe patienterne på bedst mulig vis, og derfor giver læserbrevet fra Lone Højfeldt Anderson også anledning til at kigge på, om alt kører, som det bør.

For det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, hvis der er vagtlæger, der ikke henviser relevante patienter til Skadeklinikken i Farsø. Vi vil derfor nu bede PLO om, at de sikrer sig, at alle vagtlæger har kendskab til de gode muligheder for behandling i Farsø.

Regionen har gjort en stor indsats for at få Skadeklinikken til at fungere, og har blandt andet fået udvidet åbningstiderne til kl. 22, som det skete i 2021. Skadeklinikken har høje faglige ortopædkirurgiske kompetencer, men det er ikke alle typer af skader, der kan behandles i Farsø – hvilket også kan være en forklaring på, hvorfor nogle oplever at blive visiteret til eksempelvis Aalborg, selvom Farsø er tættere på.

Men med det sagt, så er regionen selvfølgelig interesseret i, at patienterne får den rigtige behandling med det samme, og at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Vi har derfor også fra regionens side tidligere og løbende gjort de praktiserende læger opmærksomme på de muligheder, de har for at henvise til Skadeklinikken i Farsø.

Det svarer Praktiserende Lægers Organisation
Da det er Praktiserende Lægers organisation(PLO), som driver lægevagten er samme spørgsmål stillet til formand for PLO Nordjylland, Charlotte Lønskov Jensen.

Hun svarer: – Jeg kan oplyse Jer om, at der i flere omgange er sendt information ud til de nordjyske læger omkring åbningstider og hvilke skader man kan henvise til skadeklinikken i Farsø.

Der er ikke tale om, at man bevidst henviser til andre steder, men der er en begrænsning på hvilke skader man kan se og behandle i Farsø. Det er meldt klart ud fra hospitalet. Desuden er vi også bevidste om, at det ofte er medicinstuderende der er på vagt.

Men jeg tror vi nu gennem flere år, har været igennem forskellige udgaver af skadestuen i Farsø, forskellige åbningstider, forskellige måder at henvise dertil og den slags. Det har slet og ret gjort de praktiserende læger en smule usikre på hvordan tilbuddet lige nu er skruet sammen, og det tager tid at ændre den usikkerhed.

Men vi sørger nu for at genudsende informationen til lægerne og i mellemtiden, er det jo kun godt hvis borgerne i området, hjælper med at minde os om åbningstiderne når de henvender sig til Lægevagten, hvis de gerne vil have tilset deres skader i Farsø.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: