Håndværker vikinger mødtes på Aggersborg – FOTOS

AGGERSBORG: 90 dygtige vikinger med alverdens håndværk fra vikingetiden havde i weekenden sat hinanden stævne på Aggersborg

Det udendørs marked var noget drillet af den kraftige regn søndag, men allerede lørdag havde over 650 betalende gæster lagt vejen omkring træffet.

Datidens håndværk, værktøj og metoder
Så der var stor interesse for at se datidens håndværk, værktøj og metoder, som kan føres op til i dag.

Det er også bevidst at Aggersborgvikingerne, som er gruppen der står bag arrangementet kalder det et træf i stedet for et marked. For det er ikke salg af de håndlavede ting der er hovedformålet, nej det er at vise hvordan de bliver til.

Smeden Henning fra Strandby
Henning Christensen fra Strandby, der har været med til at stifte træffet på Aggersborg, som blev afholdt første gang i 2015, fortæller at de mange håndværkervikinger er nøje udvalgt til træffet. Han er selv vikingesmed.

-Alle skal faktisk indsende en ansøgning for at komme i betragtning, og der er ingen der selvskreven fra år til år. Vi vil gerne have spektret af vikingehåndværk så bredt som muligt – og hvis der er ”nye” teknikker og håndværk der spiller godt sammen med helheden – og ikke mindst at man er dygtigt til sit håndværk og kan formidle det overfor gæsterne og de øvrige håndværkere, så kan man komme i betragtning. Her holder en uspecifik begrundelse som ”jeg elsker vikingelivet” ikke, siger Henning Christensen, der selv er med i udvælgelsesudvalget.  Vi vil gerne kunne vise så mange forskellige håndværk som muligt, og meget gerne håndværk, som der ikke så mange, der laver.     

        

Aggersborg er et særligt historisk sted
Ud over at træffet adskiller sig mange andre vikingearrangementer, så bliver det også afholdt et helt særligt sted, nemlig på Aggersborg – en Danmark fem ringborge, som er indstillet til UNESCO’s verdensarv.

Henning Christensen, der også deltager i aktiviteter på Fyrkat ved Hobro, som er en anden af ringborgene, siger at det er stort, og at han håber at ringborgene kan komme i betragtning. Han håber derfor, at det årligt tilbagevendende Aggersborg Vikingehåndværkertræf kan være en del af formidlingen af Aggersborg, som nok er mest kendt for at være opført af Harald Blåtand og som primært havde til formål at kontrollere det smalle Limfjordsstræde mellem Aggersborg og Løgstør.

Vikingetiden er meget andet end krigere
-Det som mange glemmer er at vikingetiden er meget andet end krigere der drog på togter. Der var altså også nogen derhjemme, der skulle have dagligdagen til at fungere, og der var håndværk altså meget vigtigt. Krigerne kunne ikke rejse af sted uden skibe, våben, tøj og mad. De fleste håndværk krævede en eller anden form for værktøj, for at fremstille. Kunne man ikke selv lave værktøjet, måtte man finde som kunne lave det og bytte med noget andet. Alle skulle bruge tøj mere eller mindre pyntet. Derfor var det vigtigt at nogle var dygtige til at sortere, karte og spinde ulden. Måske skulle ulden farves i en almindelig eller en speciel farve afhængig af hvad man havde råd til. Ulden skulle væves inden der kunne syes tøj o.s.v.

Netop alle disse håndværk kunne ses på vikingehåndværkertræffet på Aggersborg i weekenden.

Fælles interesse
Ja, og så har træffet også et andet formål, nemlig at os med den fælles interesse for vikingealderen mødes. Vi mødes ganske vist også i andre sammenhænge, for mange af os er faktisk også venner privat, men her på Aggersborg er det noget helt særligt.

Aggersborg Vikingehåndværkertræf afholdes i samarbejde med Aggersund Borgerforening og Vesthimmerlands Museum, der også havde opgaver i forbindelse med træffet.    

FAKTA: AGGERSBORG
Aggersborg er den største af de kendte ringborge, som også tæller Fyrkat (Hobro), Nonnebakken (Odense), Trelleborg (Slagelse) samt Borgring (Køge.

Fælles for ringborgene at de er anlagt omkring 970 af Harald Blåtand. De er anlagt som en cirkulær vold med 4 porte. Portene har retning efter verdenshjørnerne. Borgene er opdelt i 4 kvadranter som indeholdt et antal langhuse.

Lige nu ligger der en ansøgning om at få optaget de 5 ringborge på UNESCO’S verdensarvsliste.

Håbet var, at Danmarks fem ringborge i sommeren 2022 vil være at finde på UNESCO’S fornemme liste over steder med enestående værdi for hele menneskeheden. En fælles ansøgning har længe været under udarbejdelse og blev sendt afsted i begyndelsen af 2021.

Desværre har krigen i Ukraine også påvirket beslutningen heraf. Mødet, hvor beslutningen skulle være truffet, er blevet udsat, da det skulle være afholdt i Rusland.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: