Grøn milliard-investering på vej i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND/HOLME: Virksomheden BioCirc vil opføre to cirkulære bioøkonomiske klynger i Vesthimmerland, der vil skabe over 150 grønne arbejdspladser, investeringer for milliarder i lokalområdet og gøre Vesthimmerland førende i den grønne omstilling.

Kan blive en af landets førende klimakommuner
Indenfor 3-4 år kan Vesthimmerlands Kommune blive en af landets førende klima-kommuner, når det gælder om en total grøn omstilling. Virksomheden BioCirc har nemlig udset sig Vesthimmerland, når det gælder om at skabe to energi-øer, der kan understøtte, at de fire energikilder el, brændstof, varme og gas alle transformeres til grøn energi. En omstilling, der vil gøre Vesthimmerlands Kommune mere end selvforsynende af vedvarende energikilder.

Danmarks største energi-ø på land
Ambitionerne er døbt Vesthimmerland Go Green og BioCirc-projektet vil med den fulde opførelse blive Danmarks største energi-ø på land.

Bag selskabet BioCirc står Maigaard & Molbech, der forvalter formuerne for en række velhavende danske familier.

-Med investeringen i BioCirc ønsker vi på vegne af vores investorer at bidrage til den grønne omstilling, men via en cirkulær model, hvor vi gør det med respekt for de omgivelser og samfund, vi er en del af. Derfor betyder det at give noget tilbage til Vesthimmerland Kommune ligeså meget som det at bidrage til den grønne omstilling, siger direktør hos Maigaard og Molbech, Bertel Maigaard og fortsætter: 

Giver tilbage med bl.a. billig fjernvarme
-Borgerne i kommunen vil derfor få adgang til billig fjernvarme, adgang til grøn energi, nye og permanente arbejdspladser, forøgede skatteindtægter og en fond, der skal skabe nye anlægsaktiver i form af sportshaller, parker, natur og gangstier mv. De grønne aktiver vil blive samlet så meget som muligt for at genere så få naboer som muligt.

Meget begejstret borgmester
Hos borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, er det en af de helt store dage i jobbet.

-Vesthimmerlands vision om at være en aktiv del af den grønne omstilling kan tage et kvantespring ved indgåelse af denne aftale med BioCirc. Landbruget er et betydningsfuld erhverv i Vesthimmerland og udover at producere højkvalitets fødevarer, produceres der også store mænger biomasse som et biprodukt. Biomassen er nødvendig for at producere biogas, og med BioCirc’ model kan der produceres flydende brændstof, som kan anvendes i eksempelvis biler, skibe og landbrugsmaskiner, siger Per Bach Laursen og fortsætter:

Grøn foregangskommune
-Her kan vi i hvert fald sige, at stedbundne potentialer kan skabe udvikling af kæmpe betydning. Med BioCircs ambitioner og investeringer for milliarder i Vesthimmerland vil vi blive en grøn foregangskommune med enorme gevinster til klimaet, det lokale erhvervsliv og vores borgere, siger Per Bach Laursen.

Energi-ø i Holme
Den første energi-ø bliver med sikkerhed Vesthimmerlands Biogas i Holme. Alle selskaber indenfor energiøen registreres i Vesthimmerland, og derfor vil den kommunale andel af selskabsskatten tilfalde Vesthimmerland.    

I denne uge skal en samarbejdsaftale med BioCirc politisk behandles i Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg, og i næste uge behandles aftalen i Byrådet.

Om ”Vesthimmerland Go Green”

Konceptet handler om implementering af en eller to fuld cirkulær bioøkonomisk industri øer i Vesthimmerlands Kommune. Konceptet muliggøren fuld grøn omstilling og væsentlig forbedring af vandmiljøet i Vesthimmerland Kommune inden udgangen af 2026, og hermed transformere Vesthimmerlands kommune til at være en kommune helt i front på den grønne omstilling indenfor få år.

De en eller to fuldt cirkulære bioøkonomisk klynger i Vesthimmerlands Kommune,  kan understøtte at de4 energikilder el, brændstof, varme og gas alle transformeres til grønne energikilder. Samtidig recirkuleres næringsstoffer og materialer således, at byggestenene i det cirkulære system er affaldsprodukter fra kommunens landbrug, virksomheder og borgere.

BioCircs energiøer består af følgende komponenter:
Solceller & Vindmøller
Biogasanlæg
Pyrolyseanlæg
Anlæg til produktion af brint
Anlæg til produktion of eMethanol

Det vurderes, at 37% af det samlede energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune var dækket af vedvarende energikilder i 2019. Et forsigtigt estimat lyder på, at Vesthimmerland Go Green vil kunne forsyne Vesthimmerland Kommune med energi fra grønne kilder, med følgende andele:

Elektricitet: ~ 100% (solceller)
Fjernvarme: ~ 290 % (580%) (spildvarme fra elektrolyse, pyrolyse og biogas). Vil i nogen tilfælde
kræve at fjernvarmeselskabet booster temperaturen for at opnå deres efterspurgte temperatur
Brændsel: ~ 1245% (2490%) (biometan)
Transport: ~ 240% (480%) (e-metanol, bio-olier og brint)
Derudover vil bio-kul kunne nedsætte landbrugets Co2 udledning betragteligt

(De angivende tal er ved etablering af en energiø og tallene i parenteserne er ved etablering af to energiøer)

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: