Gatten ønskes udvidet med flere helårsboliger

GATTEN: Der er gennemført en fordebat for igangsætning af en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for udvikling ved Gatten.

Det er HimmerLand i Gatten, der ønsker at etablere et nyt boligområde på et konkret areal i Gatten mellem byen og det nye idrætsanlæg. Et område, som vil forbinde resortets nye idrætsanlæg og eksisterende sommerhusområde med Gatten by.

HimmerLand har tidligere ønsket et nyt sommerhusområde, hvorfor fordebatten har omhandlet udvikling af sommerhusområder omkring Gatten. Imidlertid lyder ønsket nu på et område til helårsboliger – altså et nyt boligområde.

Der er kommet 7 høringssvar i fordebatten.

Ét høringssvar udtrykker – på linje med HimmerLand, et ønske om at der planlægges for helårsboliger i stedet for sommerhuse. Desuden er der bekymring for de trafikale forhold og for tab af udsigt.

Et andet høringssvar stiller forslag om udvikling af et sommerhusområde i Gatten by.
Det er dog ikke muligt, da Gatten by er udlagt til landsby (blandet bolig og erhverv) i kommuneplanen. Arealet kan dog udnyttes som boligområde til helårsbeboelse, hvis øvrige forhold på grunden tillader det.

Et tredje høringssvar stiller forslag om udvikling af et nyt boligområde ved Søttrupvej, sydøst for Gatten by. Området ligger ikke i direkte tilknytning til Gatten eller øvrig eksisterende samlede bebyggelse. Arealet ligger dog en anelse højere end det omkringliggende lavere areal, også det som ligger ind mod Gatten, hvilket ville kunne være et argument for at byudvikle. Dette område vil kunne igangsættes med et særskilt kommuneplantillæg i samarbejde med projektudvikler.

Hvis indstillingen godkendes, vil der blive udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for HimmerLands nye boligområde, og de to øvrige projekter behandles særskilt i dialog med ansøgere.

De nye planforslag vil blive behandlet i Byrådet for udsendelse i offentlig høring.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: