For dyrt at drive skadeklinikken i forhold til ca. 3000 borgere om året

Per Bisgaard

Per Bisgaard

Af: Per Bisgaard(V), Medl. af sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Medl. af sundhedsudvalget i Region Nordjylland, Parkvænget 8, 9620 Aalestrup

Driftsoptimering og bedre ressourceudnyttelse er nødvendig for at få økonomien til at hænge sammen

Region Nordjyllands økonomiske situation er udfordret. Et overforbrug på sundhedsområdet på mere end 300 mio. kr. har gjort det nødvendigt med en strategisk tilpasning; budget 2024 og med stor sandsynlighed også budget 2025 vil have fokus på langsigtet driftsoptimering og god ressourceudnyttelse.

I dette læserbrev vil jeg kun orientere om forslaget til lukning af Farsø Skadeklinik på Farsø Sygehus(afd. af AUH). En lokal skadeklinik I Farsø er absolut et gode for de borgere, der bor i en radius på 20 – 30 km fra klinikken, men som det ser ud i øjeblikket, så bliver klinikken kun besøgt af godt 3000 borgere om året – og det er få, meget få, i forhold til den økonomi, der skal afsættes for at drive klinikken – ca. 2 mio. kr. En driftsoptimering og bedre ressourceudnyttelse er påkrævet.

I gennemsnit er det 8 – 9 borgere, som møder frem dagligt for at få klaret småskader som smårifter og forstuvninger. I tidsrummet fra 08.00 – 15.00 er skadeklinikken bemandet med 2 sygeplejersker, som er ansat 32 timer om ugen, samt af det ortopædkirurgiske forvagtslag fra Aalborg. Fra 15.00 – 22.00 er det udelukkende medicinstuderende som varetager funktionen, som får lægefaglig sparring fra en ortopædkirurgisk speciallæge på en anden matrikel fx. Aalborg el. Thisted. I weekenden bemandes klinikken af konsulenter, hvilket vil sige læger, der arbejder uden for normal arbejdstid eller som vikarer.

Ved en lukning vil det fremover primært være akutmodtagelsen i Aalborg, som skal tage imod borgerne fra Vesthimmerland, og forventningen er, at kun en lille andel af patienterne vil søge mod Aalborg, mens den største andel vil benytte egen læge samme dag(hvis muligt) eller vente til næste dag, hvis ikke der sker bedring inden for 24 – 48 timer. Alvorlige skader/sygdom vil naturligvis fortsat blive henvist til akutmodtagelsen i Aalborg.

I Venstres regionrådsgruppe er vi af den opfattelse, at når vi ikke kan det hele, så må vi tage stilling til, hvad der er vigtigst – om vi kan gøre noget anderledes, eller som i det konkrete tilfælde at skære noget fra. Ved en lukning af skadeklinikken i Farsø og evt. Hobro vil borgerne i Region Nordjylland fremover kunne benytte akutmodtagelserne i Hjørring, Aalborg og Thisted. Ved lukningen af skadeklinikken i Farsø bliver der ledige lokaler, men det er forventningen – såvel fagligt som politisk – at disse kan bruges til en dagkirurgisk enhed, primært inden for ortopædkirurgisk håndkirurgi, hvilket der vurderes at være behov for. Der er generelt en klar forventning om, at der fremadrettet vil ske en betydelig øgning i den planlagte ortopædkirurgiske aktivitet på Farsø Sygehus.

En forventet besparelse ved en evt. lukning foreslår Venstre, at vi anvender til at styrke akutmodtagelsen i Aalborg, således at ventetiden kan forkortes. En målsætning som Venstre i øvrigt allerede har påpeget de senere år.

Jeg har vedhæftet en oversigt, på kommunebasis, over brugen af skadeklinikken i Farsø i 2022

Oversigt, på kommunebasis, over brugen af skadeklinikken i Farsø i 2022:
Morsø.                       3
Thisted.                     9
Brønderslev.             15
Frederikshavn.           6
Vesthim.               2227
Læsø                         1
Rebild.                   313
Mariagerfjord.       292
Jammerbugt.           61
Aalborg.                591
Hjørring.                 11
Total                   3532

LÆS FORSLAGET FRA REGIONEN HER:
Regionen indstiller Skadeklinikken i Farsø til at lukke

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: