Energisparende tiltag i kommunale bygninger

VESTHIMMERLAND: Som konsekvens af den energikrise, som vi lige nu er ramt af, har regeringen anbefalet at reducere energiforbruget i den offentlige bygningsmasse herunder kommunale bygninger. 

Den anbefaling har man taget til sig i Vesthimmerlands Kommune, hvor man i første omgang generelt har skruet indendørstemperaturen ned fra 21 til 19 grader med udtagelse af børnehaver og på plejecentre og andre steder hvor varmen er påkrævet. Der er desuden bevidsthed om, at spare på el ved at slukke unødig lys og el-apparater.

Alligevel har kommunens direktion bedt alle fagudvalg om at kigge på yderligere forslag til at reducere energiforbruget i bygningsmassen.

87 kommunale bygninger
Vesthimmerlands Kommune ejer 87 bygninger, hvor der bruges strøm og varme. Bygningerne er administrationsbygninger, skoler, børnehaver, LBO’er og SFO’er, andre institutioner, plejecentre, biblioteker, museer og Aars Svømmehal.    

Selvom Vesthimmerlands Kommune har indgået en fastprisaftale omkring el indtil foråret 2023, så skal der vises samfundssind og opfordringen fra regeringen om at spare på forbruges følges. Det skyldes at der fortsat kan være usikkerhed om forsyningsmulighederne. Det gælder også varmeforsyningskilder, selvom lagrene for vinteren 2022/23 vurderes at være tilstrækkelige. Flere kommunale bygninger opvarmes med gas.

Alle bygninger gennemgås
Alle fagudvalg er derfor blevet bedt om at gennemgå bygningsmassen for at fremsætte energireducerende forslag.    

Det kan være: Reduktion af indendørstemperatur eller vandtemperatur, Reduktion af belysningsareal eller belysningstidsrum, Reduktion af anvendt areal – nedlukning af funktioner, bygninger eller dele heraf, Reduktion af åbningstider

Der kan være forhold som gør at man ikke kan implementere energibesparende tiltag. Til eksempel kan et forslag være, at lukke halvdelen af en bygning ned, men hvis varme- eller ventilationsanlæg ikke kan lukkes i tilsvarende kredse, så vil forslaget ikke teknisk kunne implementeres.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: