test
ForsideEmnerSkadestue

EMNE – skadestue

Initiativer til at nedbringe ventetiden på skadestuen

NORDJYLLAND/FARSØ: I forbindelse med budget 2024 blev det besluttet at kigge på udvalgte områder på sygehusområdet i Region Nordjylland, he...

Skadestue bliver til skadeklinik med udvidet åbningstid

FARSØ: Skadestue-skiltet på Farsø Sygehus skal den 1. september udskiftes med et nyt, nemlig skadeklinik. Det blev besluttet af et fler...

Er løsningen god nok?

FARSØ: Som det fremgår af læserbrevene fra henholdsvis Mogens Ove Madsen og Pia Buus Pinstrup, begge medlemmer af Akut og Praksisudvalget ...

Nyt set-up: Behandler sygeplejersker i en Akutklinik Farsø

FARSØ: Udgangspunktet for den nye model for skadebehandling i Farsø er, at regionen opkvalificerer erfarne sygeplejersker til behandlersygep...

Skadestue bliver til Akutklinik

FARSØ: Den 1. marts 2020 blev der indgået en ny lægevagtsaftale i Region Nordjylland. Aftalen betød nedlukning af lægevagtsaktiviteterne i F...

Udvidelse af skadestuens åbningstid må vente lidt

FARSØ: Selvom der kun er 3 måneder siden, i forbindelse med Region Nordjyllands budgetaftale for 2021, at blev det vedtaget at åbningstiden ...

Hvad gør vi nu?

VESTHIMMERLAND: Som et ekstra punkt på Byrådets dagorden i torsdag i ønskede borgmester Per Bach Laursen Byrådets opbakning til at et sende ...

Skadestuen i Farsø er fredet i Regionsbudget 2020

FARSØ: Budgetforhandlingerne omkring Region Nordjyllands budget 2020 er gået i gang. Som altid er udgangspunktet et sparekatalog, for m...

Åbningstid reduceres i skadeklinik

FARSØ: For 3 år siden blev natåbningen på Skadeklinikken ved Farsø Sygehus sparet væk. På det tidspunkt var der sågar tale om at lukke klini...

Budgetforhandling vil spare skadestue væk

FARSØ: I disse dage er Regionsrådspolitikerne indkaldt til budgetkonference med henblik på at nå frem til enighed om et regionsbudget for 20...