test
ForsideEmnerAmba

EMNE – amba

Farsø Vandværk fra I/S til A.m.b.a.

FARSØ: Vandværker, der i dag er interessentskaber, heriblandt Farsø Vandværk, er af deres fælles organisation FVD (Foreningen af vandværker ...