Der tegner sig et billede af Farsøs nye byudviklingsplan

FARSØ: Efterårets temamøder i Bykontoret i Farsø Rådhuscenter og rundt i Farsø har givet mange gode idéer til Farsøs udvikling, og der tegner sig nu et billede af, hvad der skal med i den nye byudviklingsplan for Farsø 5-10 år frem.

Arkitektfirmaet LabLand har den seneste måneds tid stykket ideer, holdninger, perspektiver og faktuelle forhold sammen til 1. udkast af udviklingsplanen.  

Planlægger Majken Hviid roser engagementet i Farsø, som er vigtig for et godt og brugbart resultat.   

-Nu kommer vi med vores bud på hvordan byen skal indrettes og udvikles i de kommende 5-10 år. Som arkitektfirma er det naturligvis også vores opgave at komme med konkrete tegningsforslag til byrummet, siger Majken Hviid

Besøg den åbne tegnestue
På næste onsdag inviteres der til Åben Tegnestue i Bykontoret, hvor LabLand vil præsentere deres udkast til byudviklingen med streger og tegninger. Her kan alle borgere, ligesom i forbindelse med temamøderne, komme med input, ris og ros til planerne.       

Her er hvad Labland har arbejdet med
I Farsø er man enige om at forstærke indsatsen om byudvikling i aksen fra Farsø Stadion til og med Farsø Rådhuscenter. En akse som mange kender som ”Den Råde Tråd” og som byder på de aktiver som Farsø for alvor vil satse på: sport, skole, nye fritidsfaciliteter, kultur og ikke mindst handel og ”mødesteder” såvel udendørs som indendørs.                     

Det andet overordnede fokuspunkt er Søanlægget, som borgerne også finder helt unikt og ”en perle” som både skal ses og anvendes i større omfang end i dag. Desuden er Søanlægget også med til at binde byen sammen.

Ud over en levende bymidte, kigges der også på boligområder og hvilken type boliger Farsø skal kunne tilbyde.

Hovedgaden, boligområder, erhvervsområde og et evt. nyt energiområde udenfor byen har også været meget diskuteret. Også her har Labland fået input med i posen til at perspektivere byens udvikling på disse områder 10 år frem.

Særlig opgave – en åben og levende bymidte
-Ud over konkrete input har vi fået den særlige opgave at skabe en levende bymidte, altså hvor folk mødes og kan lide at opholde sig, siger planlægger Majken Hviid.

Så det bliver spændende at se, hvilke oplæg og forslag LabLand har til dette.     

Den åbne Tegnestue på næste onsdag, følges i øvrigt op af endnu en Åben Tegnestue i starten af marts, hvor de sidste streger i udviklingsplanen finpudses.  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: