Der skal skub i Havneprojektet!

HVALPSUND: Denne udmelding kommer fra grundejer og ejer af bygningen Pakhuset på Hvalpsund Lystbådehavn, Ejgild Bach.

Denne holdning deles også af politiske støtter såsom Kirsten Moesgaard (Vesthimmerlands Listen) og Per Bisgaard (Venstre). Også Vesthimemrlands borgmester Per Bach Laursen (Venstre) synes det går for langsomt. Ved Sejlklubben Nautilus 30 års jubilæum i starten af april sagde han:  

Privat og kommunal udvikling af havneområdet
-Omkring Ejgild Bachs projekt så har det været mange år undervejs. Som selvstændig erhvervsdrivende kan jeg godt synes det er alt for mange år den proces har kørt. Men så var vi også i en finanskrise der var medvirkende årsag til at det ikke var let at få skabt interesse for investeringer her i Hvalpsund. Det er mit indtryk at tingene har forandret sig. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at investeringslysten er kommet tilbage og derfor arbejder vi også intensivt – og vi har det faktisk på dagordenen på hvert eneste økonomiudvalgsmøde i forhold til hvordan vi får løst den her opgave.  
 

Og der hvor vi er nu er, at Ejgild Bach har et privat projekt og i tilknytning til det kan der laves et kommunalt projekt. Og nu er jeg jo af en meget liberal opfattelse, at jeg synes at de private skal have buddet på at udvikle noget og dernæst kan det offentlige tage over og forlænge. Det er det vi arbejder med nu.   

Denne udmelding glædede Ejgild Bach tilbage i april måned med en forhåbning om at der kunne blive sat skub i den nu 5 år gamle lokalplan for området omkring lystbådehavnen, der bl.a. åbner op for boligudstykninger. 

Mageskifte lader vente på sig
Men indtil videre er der ikke sket mere i sagen selvom kommunaldirektør, kommunens planlæggere, en jurist og politikere satte sig sammen med Ejgild Bach i foråret for at sætte skub i sagen, der indenfor lokalplanens rammer lægger op til en fordelagtig jordfordeling for projektets tre parter Vesthimmerlands Kommune, Sejlklubben Nautilus og grundejer Ejgild Bach.
 

Ejgild Bach kan konstatere at der endnu ikke er skred i sagen, selvom han står klar til at gå i gang med hans del af projektet, nemlig at opføre et par prøvehuse på baggrund af henvendelser fra interesserede købere.  

Lokalplanen åbner op for at opføre 71 boliger med udsigt til lystbådehavnen. En del af byggegrundene er på kommunal jord og andre er på Ejgild Bachs grund, hvor han tidligere havde bådværft, som desværre nedbrændte i 2009. Men inden nogle af parterne kan komme videre, skal der anlægges et nyt stykke vej, og Nautilus’ masteskur skal flyttes. Derudover skal der findes et andet sted til at lægge både op om vinteren. Som det er i dag, ligger bådene på Ejgild Bachs jord, og den kan således først udstykkes, når der er fundet en ny oplagsplads.

Forhold der kræver et mageskifte mellem kommunen og Ejgild Bach for at få jordlodderne fordelt hensigtsmæssigt.  

Ifølge Ejgil Bach er fordelingen dog ganske simpel. Kommunen får al hans jord mod at han får jorden Nautilus mastehus står på   

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: