Der lægges op til at lukke 5 skoler

VESTHIMMERLAND: Ordet skolestruktur giver efterhånden nervøse trækninger hos rigtig mange borgere i Vesthimmerland især i landsbyerne.

Tilbage i 2015, svingede Vesthimmerland Kommune senest konsekvent sablen over de tre skoler Strandby, Overlade og Blære. De seneste måneder har skolestrukturen igen været til debat. Ligesom i 2015, er det et faldende elevtal, der er årsagen til at små skoler med under 80 elever er beregnet til at være for dyre at drive.

Denne gang står hele 5 skoler for skud, nemlig Ranum, Vester Hornum, Vestrup, Ullits og Gedsted skoler. Dermed er kun de største skoler i kommunen tilbage. Med eventuelle lukninger betyder det, at disse skoler bliver endnu større.     

Politikerne har denne gang valgt at være meget lydhøre overfor de berørte byer og har afholdt borgermøder og læst de mange høringssvar igennem.

I den proces har de fået hjælp af skoleforvaltningen til at afholde møder med skolebestyrelser og medarbejdere på skolerne, så alle har fået muligheden for at blive hørt.

Det også skoleforvaltningen, der står bag indstillingen til Børne- og Familieudvalget på fredag, hvor der skal tages stilling til hvad man indstiller til Byrådet.           

På borgermøderne har det gennemgående tema været, hvorfor skal alt være stort?. Mange børn trives ikke på store skoler, netop derfor har deres forældre valgt de mindre. Desuden vil lukningen af de små skoler have uanede konsekvenser for landsbyerne i Vesthimmerland.     

Derfor kommer mødet på fredag heller ikke til at gå stille for sig. Borgergrupper fra flere af de berørte byer har allerede annonceret at de vil møde op ved Rådhuset i Aars på fredag.  

Ud over skoler, kommer en ændret skolestruktur også til at gå ud over pasningsordningerne i de mindre byer. Det er der også givet forslag til.     

Den korte version:  
Skoleforvaltningen foreslår, at man lukker Ranum Skole, Vestrup Skole, Ullits Skole, Vester Hornum Skole og Gedsted Skole.

Lukningen skal ske pr. 1. august 2024, og eleverne flyttes til Løgstør Skole, Østermarkskolen, Farsø Skole, Hornum Skole og Aalestrup Skole.

Vesthimmerlands Kommune kan spare op til 14 millioner kroner om året på skoledriften, hvis de fem skoler nedlægges.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: