Der gøres klar til p-plads

FARSØ: I sidste uge forlod de sidste murbrokker fra nedrivningen af Farsøs gl. mejeri matriklen i Søndergade.

Størstedelen af grunden omdannes til p-plads for det nærliggende Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museum.

Projektleder fra Team Ejendom i Vesthimmerlands Kommune, Peter Ingstrup Olesen fortæller, at grunden nu vil få påført stabiliseringsgrus og få etableret en afvandingsanordning af regnvand, der tilkobles det eksisterende kloaknet langs hovedgaden. 

I uge 35 vil det forventeligt blive påført asfalt på p-pladsen, der kort tid derefter kan tages i brug.  

P-lommen og cykelstien langs Søndergade forbliver som de er, men til gengæld vil fortovet blive etableret med 2 flisers bredde mod tidligere kun en flises bredde, oplyser Peter Ingstrup Olesen.             

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: