Der er kigget på de offentlige toiletter

VESTHIMMERLAND: Langs strande og i offentlige parker har Vesthimmerlands Kommune en række offentlige toiletbygninger som den står for vedligeholdelse og driftsudgifter af.

Det er ikke billigt, og derfor har man i 2022 haft rumsensorer monteret for at registrere brugen af toiletterne.

På den baggrund har kommunes ejendomscenter kunnet vurdere åbningstiderne og nedlukke flere af flere af bygningerne i vinterperioden grundet manglende brug og af hensyn til frost og eventuelle skader herfra.

Hærværk påvirker driften
I driften opleves desuden fra tid til anden, at bygningerne rammes af hærværk såsom ildspåsættelser, graffiti, ødelæggelser eller blot et generel misbrug af rummene. Disse forstyrrelser påvirker driften således, at de enten lukkes ned med henblik på en genopbygning, en ekstraordinær rengøring, eller også at det som eksempelvis ved Anlægget i Aars, resulterer i vagtrunderinger fra private vagtfirmaer.

Faste udgifter varierer meget
I relation til en vurdering af de faste udgifter pr. brugt time, skiller Gl. Møllevej 37A Ertebølle sig ud. Gl. Møllevej 37A er et lille træskur ved stranden i Ertebølle, og det har en begrænset åbningstid til betjening af de badende gæster i sommermånederne.

Surferbasen Viborgvej 552B i Trend betjener de badende gæster i sommerhalvåret og er placeret nær toiletterne på Gl. Amtsvej 30, men modsat toilettet Gl. Møllevej 37A i Ertebølle, er der her tale om en nyere bygning med heraf lave omkostninger til vedligehold.

Kendte borgerønsker til toiletter
Fra borgere i Gedsted er der mod taget et ønske om at Vesthimmerlands Kommune tilbagetager driften af de 2 offentlige toiletter placeret i Medborgerhuset Vesterbro 1 i Gedsted.

Driften af toiletterne blev i 2010 overdraget til de frivillige kræfter omkring Medborgerhuset, og da denne bygning driftes i Ejendomscenteret, er der indsamlet brugsdata af toiletterne hen over året. Brugstiden for disse toiletter er begrænsede og der vurderes på baggrund heraf ikke et anvendelsesmæssigt belæg for at tilbagetage driften-

Fra en borger er der indkommet et ønske om en helårsåbning af toilettet Gl. Møllevej 5 i Ertebølle. Behovet fremføres med afsæt i observeringer på de milde vinterdage, hvor der er mange besøgende i Ertebølle området.

Ejendomscenteret har ikke haft mulighed for at verificere observeringerne, men som modtræk til øget åbning foreslås det, at der i vinterperioden opsættes et skilt til Gl. Amtsvej 30, da disse offentlige toiletter er åbne hele året og ligger 6 km fra Ertebølle. Vinteråbning af dette toilet vil foruden rengøring også betyde øgede udgifter til opvarmning.

Ønske om toilet ved Søanlægget
Fra en borger er der fremkommet et forslag på et nyt offentlig tilgængeligt toilet ved søanlægget i Farsø. Der henvises til et tidligere eksisterende toilet ved søen, og at de mange besøg fra både gamle som unge, rejser dette behov. Ejendomscenteret har ikke haft mulighed for at verificere et behov, men vil blot pege på, at toilettet på rutebilsstationen i Farsø ligger under 350 meter fra nærmeste søbred, og der ville kunne skiltes hertil. Dette toilet driftes af Nordjyllands Trafikselskab.

Det har Teknisk udvalg besluttet
Teknik- og Miljøudvalget har på baggrund af Ejendomscentrets vurderinger besluttet, at strandtoilettet Gl. Møllevej 37A bevares og at åbningstiden øges til åbning fra juni-august, at åbningstiden på Viborgvej 552B, Trend øges til april-oktober, at toilettet Bevægelsesparken, Aalestrup lukkes, at toilettet Skoleengen i Løgstør ikke formindskes i åbningstid, og at toilettet på Ceresvej 1 i Lendrup tilføres ejendomsporteføljen.

Desuden ønsker medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, Jane Bonnerup og Anders Kjær Kristensen at toilettet på Vesterbro 1 i Gedsted tilføres ejendomsporteføljen.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: