De gode input er nu høstet til Farsø’s byudviklingsplan

FARSØ: Arbejdet med byudviklingsplanen for Farsø er godt i gang.

I dag afholdes de sidste temamøder
I dag onsdag, afholdes den sidste række af temamøder med byens borgere, foreninger og erhverv i Bykontoret i Farsø Rådhuscenter. Der vil være fokus på boliger, handel og erhverv og endelig mødesteder og byliv.   

Ligeledes er alle andre, der ikke deltager i møderne, velkomne til at kigge forbi onsdag eftermiddag med ideer til byens udvikling, når Bykontoret er åben for sidste gang i år.  

De mange høstede input og ideer gør nu LabLand i stand til at sætte sig til tegnebordet og komme med forslag og tegnede oplæg til hvordan Farsø skal udvikles og indrettes i den kommende 10 år.

Sidste onsdag var der fokus på Østersøen og seniorer 
Sidste onsdag mødtes Labland med borgere der har særlig interesse for området omkring regnvandssøen (Østersøen) og hundeskoven på Røjbækvejs østside. Derudover var der et møde med seniorforeningerne.

-En hundeskov uden træer, ja vi har efterhånden hørt den nogle gange, smiler planlægger fra LabLand arkitekter, Majken Hviid. Vi har nu gået en tur ude i området med en biolog fra Vesthimmerlands Kommune. Området er behæftet med en del paragraf 3 områder, så man ikke bare må plante træer. Men vi er meget fascineret af de åbne vidder som rekreativt område, som også vil være der, selvom der kommer flere vindmøller og solceller længere ude.

Mødet med seniorforeningerne havde især fokus på et nyt mødested, da Klubhuset på Dr. Ingrids Vej er et ældre hus og i to plan. Selv pegede seniorerne på det tidl. Super Brugsen lokale i Farsø Rådhuscenter som en mulighed for et aktivt mødested for seniorer og andre. Lokalerne vil kunne give mulighed for endnu flere aktiviteter.

Ellers var der stor tilfredshed med Farsø. Som ældre er det dejligt at bo i byen, man kan nå frem til hele og livets væsentligste ting er der. Området omkring søen er det rum i byen seniorerne holder mest af. I forbindelse med snakken om boliger til denne gruppe borgere var svaret prompte, flere lejeboliger som i Tulipanhaven.                  

Borgerne er kommet med rigtig mange input til Farsø’s nye byudviklingsplan. Dette er kun en af de mange idetavler man finder i Bykontoret.

 Nu kan LabLand sætte sig til tegnebordet
Efter de sidste temamøder i Bykontoret har været afholdt i dag onsdag, har arkitektfirmaet LabLand høstet så mange input og ideer, at de kan sætte sig til tegnebordet.

-Vi har fået et rigtigt godt billede af hvilke ting og områder i byen som borgere, foreninger og erhverv synes der skal kigges nærmere på. Vi har især spurgt ind til hvilke funktioner i byen der mangler eller skal udvikles. Det kan også være ting der skal flyttes, så de kan bruges af flere. Det er nu vores opgave at få det hele koordineret, og komme med vores bud på hvordan byen skal indrettes og udvikles i de kommende 10 år. Som arkitektfirma er det også vores opgave at komme med tegningsforslag til byrummet. Det vil vore arkitekter gå i gang med – især Malene Jørs Nielsen fra vores hus, som har deltaget i alle temamøderne i Farsø, fortæller Majken Hviid .       I midten af januar vil disse forslag ligge klar og LabLand vil igen invitere indenfor i Bykontoret til en ”Åben tegnestue”.          

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: