Byudvikling Farsø: Åbent bykontor og fyraftensstunder

FARSØ: Arbejdet med byudviklingsplanen for Farsø er godt i gang. For en lille måneds tid kunne Farsøs borgere for første gang stifte bekendtskab med ”bykontoret” i Farsø Rådhuscenter

Det er i den kommende tid mødestedet mellem borgere, kommunens planlæggere og ikke mindst arkitektfirmaet LabLand, som har fået opgaven med at styre processen i mål med hensyn til Farsøs nye byudviklingsplan.

Indtil videre har borgerne været inddraget med besvarelse af et spørgeskema og fremmøde i det føromtalte bykontor.  Desuden mødtes LabLand sidste onsdag med Byudviklingsrådet, som er deres netværk og sparringspartnere omkring lokale forhold. Her blev der givet en status omkring fokusområder i udviklingsplanen og den videre proces.

Af den fremgår, at LabLand i dag onsdag og de to kommende onsdag vil være til stede i Farsø og i bykontoret. Det er for at dykke ned i en række emner og invitere til dialog.

Der er lagt et program for møder – såkaldte dialogmøder og fyraftensstunder, med udvalgte grupper såsom børn & unge, seniorer, handel & erhverv, ejendomsinvestorer og endelig borgere og foreninger der interesserer sig for Byliv og Mødesteder. Alle temaer bygger ovenpå de mange input som LabLand modtog i Bykontoret den 29. oktober. Nu er næste skidt at blive mere konkret – og måske dukker der sågar nye emner op, som borgerne byder ind med.

Ligesom ved den første åbning i bykontoret lyder opfordringen igen, at man kigger forbi for at dele sine ideer til byens udvikling. Man kan også høre om de foreløbige tanker til byudviklingsplanen, som der allerede er taget fat på. Man kan også tilmelde sig dialogmøderne og fyraftensstunderne, hvis man har særlig interesse for konkrete emner.

Dette finder sted i Bykontoret i Farsø Rådhuscenter:
Onsdag den 23. november:
Kl. 15.00 – 17.00: Åbent Bykontor
Kl 17.00 – 18.30 : Fyraftensstund – Børn og Unge

Onsdag den 30. november:
Kl. 15.00 – 17.00 : Åbent Bykontor

Onsdag den 7. december:
Kl. 15.00 – 17.00: Åbent Bylivskontor
Kl. 17.00 – 18.00: Fyraftensstund – Handel og erhverv
Kl. 18.30 – 20.00: Fyraftensstund – Byliv og mødesteder

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: